TEMPLOM ÉS TÁMFALAK HELYREÁLLÍTÁSA

Répcevis, Szent András templom (2019)

A középkori keletelt templomot a XVIII. századba D-i irányban egy egyhajós sokszögzáródású szentéllyel megtoldották. A templom bejáratát a gótikus templom szentélyén keresztül biztosították. A középkori hajót vertikálisan megosztották és orgonakarzatot alakítottak ki. Mivel a templomhoz tartozó temető és a templom között egy dombháton a faluhoz tartozó mezőgazdasági területet kellett megközelíteni, ami nehézséget jelentett a mezőgazdasági gépek és eszközök számára. A templom és a temető közé egy bevágást készítettek és a templom köré támfalat építettek. A támfal mozgása miatt, számunka ismeretlen időben a mélyúton vezetett felszíni vizek alámosták a támfalat, ezért azt meg kellett erősíteni. A támfal koronájára stációkat építettek. Évekkel ezelőtt érzékelték, hogy a stációk a mélyút felőli É-i oldalon elrepedtek, sőt repedések jelentek meg a támfalon is. Később érzékelték, hogy a barokk boltozaton és a hevedereken is repedések jelentek meg. Ezek a repedések nem konszolidálódtak, a felület kijavítása után rövid idővel ismét megjelentek. A hiba okát a fedélszékben keletkező oldalnyomással magyarázták, ezért az ácsszerkezetet acélszerkezettel erősítették meg. A beavatkozás nem járt érdemi eredménnyel.

Irodánkat az Egyházmegye Építési Irodája kereste meg a hiba okának megállapítása és lehetséges kijavításának módja kidolgozása érdekében. Helyszíni szemle során megállapítottuk, hogy a támfal állékonysága kétséges, mert a mélyút vezetése miatt az alámosódás veszélye fennáll. Megállapítottuk továbbá, hogy a támfalon nem képeztek az építés során vízkivezető nyílásokat, aminek sürgős pótlását elrendeltük és a Szt. András Plébánia a vízkivezető csöveket geotechnikus tervező útmutatása alapján elvégeztette.

Elkészítettük a támfal megerősítésének engedélyezési terveit, egyeztettük az illetékes örökségvédelmi hatósággal. Az elkészített geodéziai felmérés alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a templomot övező kerítés, illetve támfal és kisebb mértékben a templomkert is a templom telkén kívül, részben önkormányzati tulajdoni területen fekszik. Mivel a telekalakítás mind a mai napig nem készült el, ezért az Egyházmegyével történt egyeztetés alapján dokumentáltuk az engedélyezésre előkészített engedélyezési terv alapján a szükséges beavatkozás kiviteli dokumentációját. A kiviteli tervek tartalmazzák a támfal részleges újjáépítésének módját, intézkedik a stációk szakszerű bontásáról és pontos visszaépítéséről, valamint a templom boltozata megerősítésének a módjáról. A barokk hajó és a szentély felmenő falainak vizesedése miatt megterveztük a falak utólagos vízszintes szigetelését, valamint a burkolatok cseréjét és szigetelt rétegrend kialakításának módját is definiáltuk. A burkolatcsere és az utólagos szigetelés során felmerülő kérdések jelenlegi ismereteink szerint helyszíni tervezői művezetéssel kezelhetők.

Tervezés: 2019

Megbízó: Győri Egyházmegyei Hivatal Építési Iroda

 

Építészet, vezető tervező: dr. Mezős Tamás

Építészet, munkatársak: Bodó Balázs, Farkas Tamás Barnabás, Krocskó Krisztina, Kuklis Tibor Lajos, Starowicz Annamária

Statikus: Kamarás Ferenc

Talajmechanika, geotechnika: Petik Árpád