KÖZÉPKORI EREDETI TEMPLOM HELYREÁLLÍTÁSA

Neszmély, református templom (2019-2020)

A neszmélyi református gyülekezet középkori eredetű temploma kisebb javítások és a tető teljes felújítása után nagyobb léptékű helyreállítást igényel. A falak kívül és a gyülekezeti térben egyaránt közel 2 m magasságig átnedvesedtek, ennek következtében a vakolat, illetve a sarkok kő armírozása pusztul. Mielőbb vízszintes vízzár elkészítése szükséges a felmenő falszerkezetekben. Egyes információk szerint a belső térben középkori eredetű falképek lehettek, de ezeket egy korábbi beavatkozás során eltávolították. Annak érdekében, hogy megállapíthassuk, hogy a falképek valóban megsemmisültek-e, vagy esetleg kisebb részük még megmenthető lenne, teljeskörű festőrestaurátori kutatás elvégzése szükséges. A középkori eredetű mérműves kőkeretek rossz állapota miatt, itt is kőrestaurátori közreműködés szükséges.

A külső és a belső homlokzatok vakolatának kijavítása és a felületek festése is szükségessé vált. Festőrestaurátori kutatás állapíthatja meg a korábbi korok homlokzati színhasználatát. Ennek hiányában tört fehér szín alkalmazását javasoljuk.

A külső téren, a kerítésen belüli templomkertet egy korábbi útépítési munkák során feltöltötték. A terepszint süllyesztése és a felszíni vizek elvezetése is a megoldandó feladatok részét képezi.

A toronytest homlokzati felületei szintén átnedvesedtek. Vízszintes szigetelés elvégzendő. A szigetelő réteg beépítését követően a vakolatokat ki kell javítani és a templom tömegével azonos színben kell színezni.

A torony földszintjének padlószintje egyértelműen föltöltődés során jött létre. Ennek visszabontása után határozható meg a torony bejárati ajtajának a mérete. Az ajtószárny esetleges megmentésének lehetőségét farestaurátor határozza meg. A közbenső szintek fa födémszerkezete javítandó, illetve az elkorhadt elemeket ki kell cserélni. Célszerű lenne a felvezető lépcsőket is új, faszerkezetű feljáróra cserélni.

A kerítés kora bizonytalan. Állapota nagyobb beavatkozást igényel. A falkorona nagyobb kiegészítése nélkül javítandó és új fedkőréteg elhelyezése szükséges. A faltest kifagyott felületeit kő falazattal, szakszerűen ki kell egészíteni. Egyebütt csak a fugák kikaparását és a teljes falfelület ugázását tartjuk szükségesnek. A kőfal vakolását nem tartjuk indokoltnak.

Tervezés: 2019-2020

Megbízó: Neszmélyi Református Egyházközség

 

Építészet, vezető tervező: dr. Mezős Tamás

Építészet, munkatársak: Bodó Balázs, Farkas Tamás Barnabás, Kozák Ágnes, Kuklis Tibor Lajos, Völgyesi Péter Zoltán; tetőszerkezet felmérése: Berkes Ferenc

Statikus: Kamarás Ferenc

 

Farestaurátor: Kóbor Zsolt, Zágoni Péter

Festőrestaurátor: Tarbay Anna Mária

Kőrestaurátor: ??? ???