Akácfa utca 47-49. műemlék lakóházak revitalizációs terve

Budapest (2009)

A romantikus-historizáló stílusjegyeket mutató lakóházról kevés adat maradt fenn, 1867 és 1869 között kapta mai kialakítását. Építésében Buzzy Bódog építész működött közre. Az egykor nem túl hivalkodó, de építészetileg harmonikus, gazdag külső és belső díszítéssel ellátott lakóház állapota jelenleg szomorú képet mutat. Az utcai homlokzat egykori dekoratív, építészetileg gazdag elemei csak töredezetten tűnnek fel, mára szinte teljesen elpusztultak. A lépcsőház fel van állványozva, ablakai bedeszkázottak, beázás nyomai láthatóak. A pince szintén többször beázott, illetve talajvíz öntötte el. Az udvarban, az egykori hátsó kert helyén ma már használaton kívüli földszintes épület áll.  A ’60-as, ’70-es években épült épületben iroda-raktár működött.

Az Akácfa u. 47. (hrsz. 34329) és 49. (hrsz. 34328) számú lakóházak műemléki védettséget élveznek. Értékük elsősorban abban van, hogy hozzájárulnak az Akácfa utca jellegzetes XIX. századi karakterének a megtartásához. Az erőteljesen átépült, és a mai komfortigények kielégítése szempontjából erkölcsi értéküket elvesztett udvari szárnyak műemléki értéket nem képviselnek. A kis traktusmélységű szárnyakban csak egymásból nyíló helyiségek alakíthatók ki, korszerű lakás-alaprajz megfogalmazására nincs lehetőség a szerkezeti kötöttségek miatt. A szárnyak semmilyen említésre érdemes műrészletet nem tartalmaznak. Közel másfél évszázados történelmük során többször átépültek. A két épület revitalizációját előnyösen határozhatja meg az a tény, hogy egy tulajdonos kezében vannak. Lehetőség nyílott volna a relatíve szűk belső udvarok (8 m, ill. 14 m) összenyitására és egy, az életminőség szempontjából kedvezőbb lakókörnyezet kialakítására. A KÖH Műemléki Tervtanácsának véleménye szerint a „hangulatos” belső udvarok megőrzendők, a két telek közös határán álló udvari szárnyak elbontása nem javasolható. Így a beruházó eredeti szándékától eltérően az ingatlanok megújítását nem lakóházként, hanem alacsony szolgáltatási színvonalon működő, ún. „fapados szállodaként” dolgoztatta ki. A pinceszinten kialakított parkolószinteket gazdaságosan csak a két telek egyesített alapterületén lehet megépíteni. Így szükség van a térszín alatti egységes tér megépítése miatt a telkek egyesítésére. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a történeti telekstruktúra megtartása érdekében a felépítményben nem érzékeltetjük a telekösszevonás tényét. Az épületrészek markánsan elválnak a történetileg kialakult telekhatár mentén.

Az Akácfa u. 47. és 49. számú lakóházak műemléki védettséget élveznek. Az oldalszárnyak elbontását követően, a telekstruktúra megtartásával visszaépülő keretes beépítésekben 101 szobás szálloda került elhelyezésre. A földszint + egyemeletes utcai, kéttraktusos szárny mögött 7 emeletes épület épül; a történeti szárnytól a 4. emelet szintjén indulva az ÉK-i telekhatárig folyamatos lépcsőzik fel az épület, eltakarva a szintén védett Wesselényi utcai házak tűzfalait. A visszahúzott szárnyak zárófödémén extenzív zöldtető létesül. A négyszintes mélygarázs a két épület alatt félszintes eltolással épül meg. Az Akácfa utca 51. szám alatti (hrsz.34327) ingatlanon a 47.-49. házak szolgalmi jogot kapnak, hogy az utcaszintről a -1. garázs-szintre való lejutást biztosító rámpát és a négy mélygarázsszint és a földszint közötti közlekedést biztosító lépcsőházat megépíthessék.

Megbízó: SABOR Ingatlan Beruházó és Fejlesztő Kft.

 

Építészet, vezető tervező: Melis István, dr. Mezős Tamás

Építészet: Botos Eszter, Mándó Katalin, Szarvák Kata, Traser Ferenc