Publikációs jegyzék

1. R. Falus - T. Mezős: Scales and Proportions on Doric Buildings. Acta Historiae Artium Tom. XXV. Fasc. 3-4. pp. 281-318. Budapest, 1979. (5)
2. Mezős T.: A dór templomok arányairól (Kísérlet a tervezés módszereinek meghatározására - számítógép felhasználásával). Egyetemi doktori disszertáció. Budapest, 1982. megvédve 1983. március 22.
3. T. Mezős (ed.): Hungarian Building and Production Technologies for Transfer to Developing Countries. UNIDO-ÉTI Vienna-Budapest, 1983.
4. T. Mezős: Die Proportionen des Parthenon im dorischen Tempelbau. Partheon-Kongreß Basel Referate und Berichte 4-8. April 1982. Band. I. herausgegeben von E. Berger Ph. von Zabern, Mainz 1984. p. 68-74
5. Mezős T.: A reneszánsz ember és az építészet (Prolegomena az építészettörténet szocio-antropológiai értelmezéséhez). Kandidátusi szigorlat, filozófia záró dolgozat Budapest, 1985
6. Mezős T.: Pannóniai római kori műemlékek feltárása és helyreállítása (Budapest kivételével). Műemlékvédelem, 29. évf. 1985/2 p. 145-153. (1)
7. Mezős T.: Archeológia és településrendezés. A BME Építészettörténeti és Elméleti Intézetének 15 éve. Budapest, 1988.
8. Mezős T.: Julius Gy. Hajnóczi: Ursprünge der europäischen Architektur I. könyvismertetés. Műemlékvédelem 32. évf. 1988/2 142-143.
9. Mezős T.: Teória és praxis - a Kossuth-díjas Hajnóczi Gyula. Magyar Építőművészet 1990/3-4
10. Hajnóczi Gy. - Mezős T. - Póczi K.: Múlt és jövendő - Aquincum római kori romkert fejlesztési koncepciója. Budapest, BTM. Budapest, 1990.
11. Mezős T.: A hagyomány szerepe a nyugati görög kolóniák építészetében. Építés- Építészettudomány XXII. kötet 3-4. sz. 1992. p. 275-280.
12. T. Mezős.: Tradition in the Architecture of Greek Hellenic Colonies in the West. Periodica Polytechnica Ser. Architecture vol. 36. nos. 1-4. p. 159-164 1992 (1994)
13. Mezős T.: Római emlékek az aquincumi romkert határain kívül. Műemlékvédelem, 1993/1. p. 40-45.
14. Archaeology and Living City – Urbanistic Communication with the past. (ed. T. Mezős, M. Simon) International Consultation 12-14 December 1994. Archaeolingua Kiadó 1994. pp. 61
15. Mezős T.: Ez az organikus építészet? (Szubjektív gondolatok az Architectural Design 1993. november-decemberi tematikus számáról). Magyar Építőművészet 1994. 6. sz. p. 8-9.
16. Mezős T.: Római kori építészeti emlékek védelmének elmélete és gyakorlata. Kandidátusi értekezés 1994. (3)
17. T. Mezős: Neue Pläne für die Revitalisation von Baláca. Balácai Közlemények III. 1994. p. 41-46.
18. E. Kallós – T. Mezős: Relevé des monuments historique et des complexes des bâtiments de valeur historique dans l’enseignement. Budapest 1994.
19. Hajnóczi Gy. – Mezős T.: (szerk) ITINERARIUM HUNGARICUM I. – Pannonia Hungarica Antiqua. magyar nyelven Archaeolingua Alapítványi Kiadó. Budapest, 1995., (olaszul u. o. 1996., angolul u. o. 1998., németül u. o. 2000) (1+2)
20. Mezős T.: Aquincum szócikk a Révai új lexikona Főszerk.: Kollega Tarsoly István I. kötet A-Baj (ISBN 963-901-595-4) p. 569-570, teljes terjedelem p.888. Babits Kiadó, Szekszárd 1996.
21. Hajnóczi Gy. – Mezős T.: A balácai halomsír elvi rekonstrukciója és bemutatásának programja. Balácai Közlemények IV. 1996. p. 247-259.
22. Mezős T.: Amit a német nyelvterületen Bodendenkmalschutz-nak neveznek. A 28. Egri Nyári Egyetem Előadásai – A műemlékek sokszínűsége, OMvH é. n. p. 55-62 (magyarul), 63-70 (angolul)
23. Mezős T.: Presentation von prähistirischen und römischen Hügelgräbern. Balácai Közlemények V. szerk.: Palágyi Sylvia Laczkó Dezső Múzeum Veszprém, 1997 p.189-200. (HU ISSN 0864-7747)
24. Mezős T.: Az építészeti tér fogalmának kialakulása. Alaprajz VI. évf. 6. szám 1999. szeptember p. 34-37
25. Mezős T.: A százhalombattai 115. számú halom rekonstrukció és a műemléki etikai. Kísérleti régészet. – Százhalombattai Oktató Napok I. 1998. (szerk. Poroszlai Ildikó és Vicze Magdolna), Archaeolingua Alapítvány 1999. p. 55-61
26. Gordon P. – Mezős T. – Reith A.: Róma és a high-tech – A szombathelyi OTP-fiók üveg födéme. Alaprajz VII. évf. 5. szám 2000. július p. 16-19.
27. Mezős T.: Műemlékvédelmi szakemberképzés Magyarországon. in. Épített örökség és társadalom. Tusnád 2000. p. 187-189 (1)
28. T. Mezős – C. Wagenaar: Story within a story – Recent developments in Budapest; Archis – Architecture, City, Visual Culture, Nederlands Architectuurinstituut, Elsevier Archis 5. 2000/3 p. 8-19 (1)
29. Mezős T.: A virtuális valóság hasznáról – Műemlékek számítógépes rekonstrukciója. Alaprajz VII. évf. 6. szám 2000. szeptember p. 10
30. Mezős T.: A római császárkor építészete. A 30. Egri Nyári Egyetem Előadásai – Húsz évszázad műemlékei – OMvH Budapest, 2000.
31. Mezős T.: Rekonstrukció és/vagy hitelesség. – Építészet és műemlékvédelem a XX. században. 2001. szeptember 12-16. Szeged. Kiadja: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata é.n. p. 89-104.
32. Mezős T.: Műemlékvédelem – Jegyzet és ábraanyag. BME Építészmérnöki Kar. 2001. Elérhető a www.eptort.bme.hu
33. Mezős T.: Valóban nem értjük a csíziót? Kritikai megjegyzések a zsámbéki templomrom helyreállításáról. – Architektúra Hungariae 2001 III. évf. 1. szám (2)
34. Mezős T.: Kapcsolatok egy interdiszciplináris szakmában – a műemléki helyreállítás. Múzeumi Hírlevél 2001. április p.139-141. (1)
35. Mezős T.: Szubjektív gondolatok a műemlékvédelem és az informatika kapcsolatáról. A 31. Egri Nyári Egyetem Előadásai – Informatika a műemlékvédelemben. KÖH Budapest 2001. p.
36. Mezős T.: Die rekonstruktion des Historischen Stadtzentrums von Szombathely. Architectura Hungariae IV. (1) p. 1-5 (2002)
37. Mezős T.: A savariai Iseum új elvi rekonstrukciója A New Concept for the Reconstruction of the Isiseum of Szombathely. Aegyptus et Pannonia 1. Acta Symposii anno 2000. Szerk. H. Győry, Zs. Mráv Publication du Comité de l'Égypte Ancienne de l'Association Amicale. Budapest 2002. p. 129-145
38. Mezős T.: A magyar műemlékvédelem elmúlt 50 éve – Tézisek a műemlékvédelem elméletének és gyakorlatának értékeléséhez. – Építés- Építészettudomány 2002. 1-2 p. 173-203. (4)
39. Mezős T.: Bata Attila: A történelem mint tervező. Egy bécsi utca – a Mölkersteig (Könyvismertetés.) Új Magyar Építőművészet 2002. 2. p. 58
40. T. Mezős: Ricostruzioni e restauri eseguiti a Buda, in spirito purista, a cavallo dei secoli XIX e XX. Rasegna XXII. No 78. 2002/1 (Budapest 1848-1945) p. 68-76
41. Mezős T.: Elmélet és gyakorlat a magyar műemlékvédelemben (1949-1959). Vita-tézisek a műemlékvédelem elméletének és gyakorlatának értékeléséhez. Építés- Építészettudomány 2002/1-2 p. 173-203
42. Mezős T.: Az épített környezet, építészeti örökségünk védelme. BME Vegyészmérnöki Kar Környezetmérnöki Szak. 2002.
43. Mezős T.: Ízisz háza. – A szombathelyi Ízeum elvi rekonstrukciója. Magyar Építőművészet 2003/4. p. 42-43.
44. Mezős T.: Az aquincumi helytartói palota – A tervezett rekonstrukció. Magyar Építőművészet 2003/4. p. 30-32.
45. Mezős T.: A százhalombattai halomsír bemutatásának programja. Magyar Építőművészet 2003/4. p. 17-18.
46. Mezős T.: Zádor Mihály (1929- 2003) Műemlékvédelem 2003/2 XLVII. p. 146-147.
47. Mezős T.: Géppel-kézzel. Utóirat: A Régi-Új Magyar Építőművészet melléklete V: (27) p.41-42 (2005)
48. Mezős T.: Újabb adatok savariai Isis-szentély elvi rekonstrukciója – Recent Facts Regarding the Theoretical Reconstruction of the Iseum in Szombathely. Aegyptus et Pannonia II. Acta Symposii 2002. Publication du Comité de l’ Égypte Ancienne de l’Association Amicale Hongroise-Égyptienne. Budapest, 2005. p. 111-122.
49. Mezős T.: Szakemberképzés és -továbbképzés helyzete és lehetőségei a műemlékvédelemben. Műemléklap. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tájékoztató folyóirata 2005. IX. évfolyam 3. szám.
50. Mezős T.: Zárszó. Építés- Építészettudomány 2005/1-2. 33. évf. p. 111-112.
51. Mezős T.: A szombathelyi Iseum helyreállítás-története és új elvi rekonstrukciója. Építés- Építészettudomány 2005. 33 (3-4) p. 245-287.
52. Mezős T.: A szombathelyi Ízisz szentélykerület épületeinek elvi rekonstrukciója és bemutatása az Aegyptus et Pannonia III. szimpóziumon. Szombathely 2004. november 20. Acta Symposii anno2004. Publication du Comité de l’ Égypte Ancienne de l’Association Amicale Hongroise-Égyptienne. Budapest, 2006. című kötetben angolul. p. 169-174 plates 53-56. (2)
53. Mezős T.: Városi terek alakításának történeti alaptendenciái. 4D Tájépítészeti és Kertművészeti folyóirat 2006. 1. szám p. 34-38. (1)
54. Mezős T.: Fenntartható fejlődés a műemlékvédelemben. XXIV. Országos Műemléki Konferencia - Ingatlanfejlesztés és műemlékvédelem. Komárom, 2007. augusztus 26-29. KÖH és Komárom Város Önkormányzata. é.n. p.20-23.
55. Mezős T.: Az egykori szocialista ipari városok a 21. században I. – Dunaújváros. Örökség A kulturális Örökségvédelmi Hivatal tájékoztató folyóirata. 12: (7-8) p. 31-32. (2008)
56. Mezős T.: Wälder Gyula és a két háború közötti időszak műemléki szemlélete. in Szent Imre millennium a Szentimrevárosban. Tanulmányok a herceg születésének ezredik évfordulójára. Szerk.: László Ágota, F. Romhányi Beatrix, Csányi Tamás Szentimreváros: Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia 2008. ISBN 978-963-06-5959-8
57. Mezős T.: Művek Lexikona 1-3. 38 db, az antik Hellasz és Róma építészetét bemutató szócikk a Magyar Nagylexikon Kiadó főszerk.: Szlávik Tamás I. kötet A-He p.934 (ISBN 978-963-9257-33-7); II. kötet Hi-Pin p.953 (ISBN 978-963-9257-34-4); III. kötet Pip-Z p.913 (ISBN 978-963-9257-35-1) Budapest, 2008. február-november. 978-963-9257-33-7
58. Mezős T.: A Védési Igazgatóság új struktúrája. Örökség XII. évf. 2008. 11. szám p. 3-4.
59. Mezős T.: Átszervezés után – a Műemléki Kutató és Dokumentációs Központ (MKDK) új struktúrája. Örökség XII. évf. 2008. 10. szám p. 3-4 (1)
60. Mezős T.: Bauforschung – Building archaeology – Archéology du bâti. Műemlékvédelem LII. évf. 2008. 6. számában p. 376-388. (6)
61. Mezős T.: 38 db, az antik Hellasz és Róma építészetét bemutató szócikk a Magyar Nagylexikon Kiadó által megjelentetett Művek Lexikona c. 3 kötetes kiadványban. Budapest, 2008 február-november.
62. Mezős T. – Őrfi J. – Ráday M. – Vargha M.: Mennyire változtatja meg a Szépművészeti Múzeum bővítése a Hősök tere évtizedek óta megszokott látványát? Museumcafé – A múzeumok magazinja 14. évf. 2009/3. p. 64-69
63. Mezős T.: Built Heritage Conservation Training at the BUTE. Transsylvania Nostra III. évf. 12. szám, 2009/4. p 11-14
64. Mezős T.: Gondolatok Granasztóiné Győrffy Katalin „Kritikai megjegyzések Mezős Tamás véleményéről (in Örökség XIII. évf. 2009. 2. szám p. 10-13.)” c. írásához. Örökség XIII. évf. 2009. 2. szám p. 13-15.
65. Mezős T.: Pogány Frigyes professzor műemléki tevékenységéről. Építés- Építészettudomány 2009. 37. (1-2) p. 197-202.
66. Mezős T.: Az építészeti tér antropológiai értelmezésének lehetősége. Műemlékvédelem LIII. évf. 2009. 4. szám p. 261-269 (1)
67. Lichter T. – Mezős T.: A Kálvin téri református templomszerkezet-megerősítése. Magyar Építőipar 59. évf. 2009/2. p. 51-57.
68. Mezős T.: Az Iseum rekonstrukciójának városfejlesztési háttere. XXV. Országos Műemléki Konferencia – Értékőrző városfejlesztés Szombathely, 2009. szeptember 2-5. KÖH - Szombathely Város Önkormányzata. é.n. p. 35-39
69. Mezős T.: Adalékok az Örökségvédelmi Hivatal munkáját és egyben a gazdasági fejlesztő szándékot akadályozó tényekhez. Örökség XIV. évf. 2010. 6. szám. p. 3-4.
70. Mezős T.: Az esztergomi dzsámi műemléki bemutatása és az egykori érseki vasgyár revitalizációja. Új Magyar Építőművészet 2010.
71. Mezős T.: A műemlékvédő Möller István. Műemlékvédelem LIV. évf. 2010. 3. szám p. 137-139
72. Mezős T.: A Schikedanz-féle logika - a Szépművészeti Múzeum átalakításáról. Szalon, XIV. évf. 2010/3. szám p. 8-10
73. Mezős T.: Conservation and Presentation of Roman Ruin Fragments (Római kori rommaradványok konzerválása és bemutatása.) Transylvania Nostra V. évf. 19. 2011/3 p. 44-58.
74. Mezős T.: Valeurs de patrimoin bâti. – L’économie du patrimoin Actes des Colloques de la Fondation Joseph Károlyi. (Történeti épületek értéke. Örökség a gazdaságban – Gazda(g)ság az örökségben. Károlyi József Alapítvány) 2011. p. 56-66.
75. Mezős T.: Nekrológ egy szakma felett. ICOMOS Híradó: A Magyar Nemzeti Bizottság Közleményei 20: (5) p. 4-6. (2012)
76. Mezős T.: Breuer Marcell Doktori Iskola 2006-2011. Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar, szerk.: prof. dr. Bachman. Zoltán Mezős Tamás p. 158-167. Vince Kiadó Budapest, 2012. ISBN 9789633030523
77. Mezős T.: Csepely-Knorr Luca: „Korai modern szabadtér-építészet, a közparktervezés-elmélet fejlődése az 1930-as évek végéig” című PhD értekezésének a bírálata. Élhető települési táj – tudományos közlemények és értekezések. ’4D’ Tájépítészeti és Kertművészeti folyóirat különszám. 4D Könyvek Budapesti Corvinus Egyetem. Budapest, 2012. p. 351-357.
78. Mezős T.: Balogh Péter István: „Történeti városok köztereinek jelenkori modernizációja c. DLA dolgozatának bírálata. Élhető települési táj – tudományos közlemények és értekezések. ’4D’ Tájépítészeti és Kertművészeti folyóirat különszám. 4D Könyvek Budapesti Corvinus Egyetem. Budapest, 2012. p. 333-337.
79. Mezős T.: The Theory and Practice of Fortification's Research (Erődítések kutatásának elvei.) Transsylvania Nostra VI. évf. 2012/1. p. 41-55
80. Mezős T.: A székesfehérvári történeti belváros rekonstrukciójáról – a tervező szemszögéből. Kő XV. évf. 2013. 2. sz. p. 4-9
81. Mezős T.: Preliminary Research Report on Saint Michael’s Parish Church in Cluj-Napoca (Előzetes jelentés a kolozsvári Szt. Mihály plébániatemplom kutatásáról.) Transsylvania Nostra VIII. évf. 2014/2. p. 46-50.
82. Mezős T.: Használhatóak-e a jelképek – A Budai Vár és a Hauszmann terv. Építész Közlöny-Műhely 240. szám 2015/07. p. 14-15
83. Mezős T.: Az ipari örökség és a műemlékvédelem. Metszet 2015 október/november p. 9-11.
84. Mezős T.: Olasz-magyar kapcsolatok 100 év műemlékvédelmében (1848-1949) (Cento anni di rapporti italo-ungheresi nell’ambito della tutela dei monumenti.) Periodica Polytechnica – Architecture 2015. p. 173-184. ISBN 978-3-643-90767-7
85. Mezős T.: Die Donau in Budapest: Wechselwirkung zwischen Stadtbildpflege und Fluss. in. Donau-Stadt-Landsaften. (Eds. Máté Tamáska, Csaba Szabó) Historische Geographie 3. Lit Verlag Dr. W. Hopf Berlin 2016.
86. Mezős T.: Az építészetről és az oktatásról – Mit kaptunk mestereinktől? Mit viszünk tovább? Architectura Hungarie 15 (2016) 4. p. 134-142
87. Mezős T.: A műemlék épületek földrengés elleni védelmének nehézségeiről. Metszet 2017. 1. (január/február) p. 6-9.
88. Mezős T.: A lébényi Szt. Jakab templom hányattatott sorsa és megújulása. Kő XIX. évf 2017. p.