Kutatási részvétel - dr. Mezős Tamás

1. OTKA 283. sz. téma „Épület és településkarakterológia” 1988-1991. Témavezető dr. Hajnóczi Gyula. A témavezető térelméleti kutatásainak gyakorlati kontrollját végeztük el az OTKA kutatás keretében. Magam a kísérletek megtervezésében, lebonyolításában és kiértékelésében vettem részt.
2. Simon Mariannal közösen az MHB KURÁTOR Alapítvány támogatásával a Kar doktorandusz-képzési programja keretében a „Építészetelmélet a XX. század végén” címmel féléves tárgyat szerveztünk, külföldi előadók közreműködésével. Két előadást tartottam a 12 órás ciklusban az építészetelmélet történetének tömör összefoglalásáról és a század organikus építészetének elméleti problémáiról.
3. Klein Rudolffal és Simon Mariannal közösen kutatási téma támogatását nyertük el a Közép-Európai Egyetemtől (CEU – Research Support Scheme) A program keretében Magyarország építészetelméleti irodalmát tárjuk fel 1840-től napjainkig. (The History of Architectural Theory in Hungary) Ebben én az 1840-1914 közötti időszakot dolgozom fel. A kutatás 1994. szeptemberében indult és a támogatás 2 évre szól.
4. Hajnóczi Gyula vezetésével elnyertük a Művelődési és Közoktatási Minisztérium elméleti kutatási pályázatát, amelynek keretében az első magyar nyelvű építészetelmélet történeti jegyzet összeállítása volt a feladat. Hajnóczi professzor váratlan halála miatt a jegyzet tervezett második kötetét egy elmélettörténeti szöveggyűjteményt állítok össze Simon Mariannal.
5. Témavezetője voltam a „Kreatív építészeti gondolkodás és ábrázolás alapjai” FKFP 0267/1997 (bef. 1998) és a „Tehetséggondozási program építészhallgatók és szakközépiskolai diákok számára” FPFP 2821/1998 pályázatoknak, valamint a Központi Környezetvédelmi Alapból támogatott„Környezettudatos építés az építészmérnök képzésben” KKA V. 8. 1546/98 programnak. Meghatározó alprogram-vezető voltam az Építészmérnöki Kar által elnyert „Épületfelújítás és rehabilitáció” FKFP B-09/1997 (bef. 1998) c. pályázati témában. Részt vettem a „Nemzetközi intenzív épületrehabilitációs kurzus doktoranduszok és fiatal oktatók számára” FPFP 4344/1997 c. pályázatnak.
6. A MÖB és a British Council által meghirdetett szakembercsere program keretében a Tanszék és az OMvH közös pályázata „Az épített örökség védelme és revitalizációja Angliában és Magyarországon; csereprogram az English Heritage valamint a Budapesti Műszaki Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszéke között” címmel (055. projektszámon) 3 éves támogatást nyert el. Ennek keretében 3 alprogram megvalósítását tervezzük, magam az„Irányelvek a műemléki jelentőségű területek fejlesztési terveihez” című alprogram munkájában veszek részt a Tanszék részéről.
7. OTKA T 032635 sz. kutatási téma „Elmélet és gyakorlat a hazai műemlékvédelemben 1949-99” témavezetője vagyok. A támogatást 2000. február 3.-ától nyertem el 1 év időtartamra.
8. A Nemzeti Kulturális Alapprogram Építészeti Kuratóriumának 51.621 számú döntése alapján féléves alkotói támogatás (2001. augusztus 1 – 2002. január 31) a Műemlékvédelem c. egyetemi jegyzet kéziratának az elkészítéséhez.