Születési hely és idő:

Baja, 1951. december 17.

 

Állandó cím:

1118 Budapest, Szt. Adalbert tér 16. tel.: 319-5851 – e-mail: mezos@mezos.hu

 

Levelezési cím:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. II. 60.

tel.: 463-2303; fax: 463-1638 – e-mail: mezos@mezos.hu

 

Tanulmányok:

1971-76 BME Építőmérnöki Kar

1976 okl. építőmérnök (szerkezetépítő szakon)

1982-84 Építészmérnöki Kar Műemlékvédelem Szakmérnöki Szak

1984 okl. műemlékvédelmi szakmérnök

 

Tudományos fokozat:

1983 dr. techn. BME Építészmérnöki Kar (építészettörténet)

1996 CSc a műszaki tudomány kandidátusa MTA (építészettörténet és -elmélet)

1996 PhD BME Építészmérnöki Kar (építészettörténet és -elmélet)

2002 dr. habil. BME Építészmérnöki Kar (építészettörténet és -elmélet)

2008 DLA (Doctor of Liberal Arts) Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar (műemléki tervezés)

 

Munkaviszony:

1976-85 Építéstudományi Intézet (tudományos munkatárs, szakosztályvezető)

1985-86 MTA TMB tudományos továbbképzési ösztöndíjas

1986-90 BME Építészmérnöki Kar Építészettörténeti és Elméleti Intézet, könyvtáros

1990-97 egyetemi adjunktus

1997-03 egyetemi docens

1997-04 dékán-helyettes (újraválasztva 1998, 2002)

1996-tól a Műemlékvédelem Szakmérnöki Szak vezetője

2003-tól egyetemi tanár

2003-07 az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék vezetője (újraválasztva 2006)

2007-2010 a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke

 

Oktatási tevékenység:

A Műemlékvédelem c. tárgy tárgyfelelőseként a tárgy előadója a graduális és a kiegészítő képzésben magyar (1997) és angol (2000) nyelven.

Az Ókori építészet története c. tárgy felelőse és előadója a graduális képzésben magyarul (2007) kiegészítő képzésen magyarul (1990) és a graduális képzésben angolul (2008)

Magyar építészettörténet BSc (2009-)

Egyetemes építészettörténet tárgyfelelőse és előadója az ókortól a XX. századig francia nyelven (1990-2002).

Műemlékvédelmi témájú komplex (2 félév) korrekciója és diploma tervfeladatok (1 félév) konzultációja;

2 féléves Építészettörténet c. tárgy előadója a Corvinus Egyetem Településmérnöki Szakán (2003-2005); 2 féléves Építészeti térelmélet és kortárs irányzatok c. tárgy előadója a Corvinus Egyetem Tájépítész MA Szakán. (2012-2014); a Szent István Egyetem Tájépítész MLA Szakán a Protection of Architectural Heritage c. tárgy előadója angol nyelven (2014-)

a Történeti korok tervezési módszerei és szerkezetei c. tárgy előadója Hajnóczi Gyulával (1992-96), majd Ágostházi Lászlóval (1998-2010), önállóan 1998 és 2010-; valamint önállóan A műemlékvédelem elmélete és története I.-II. c. tárgy előadója a szakmérnöki tanfolyamon (1998-). A Műemléki tervezés c. tárgy új tematikájának kidolgozója és tárgyfelelőse (2008-).

Kidolgozója és felelőse a Történeti formák rekonstrukciója számítógéppel, a Műemlékvédelem 2. (2000) (Épületkutatás) (2000), valamint a Műemléki tervezés (2010) c. szabadon választható tárgyaknak.

 

Kutatási terület:

A klasszikus és a XIX. századi egyetemes és magyarországi építészettörténet, az építészetelmélet története és a műemlékvédelem elmélete és története. Műemléki kutatás, épületdiagnosztika

 

Ösztöndíjak:

1983-86 MTA TMB tudományos továbbképzési ösztöndíj

1997-2001 Széchenyi Professzori ösztöndíj

 

Nyelvismeret:

angol (középfokú nyelvvizsga), orosz (alapfokú nyelvvizsga), német, francia (ír, olvas, előadásképes), olasz (ír, olvas)

 

Szakmai tanulmányutak:

1986 a British Council ösztöndíjával 2 hetes műemlékvédelmi szeminárium Yorkban

1988 2 hét, Törökország klasszikus emlékeinek tanulmányozása

1992 a római La Sapienza Egyetem meghívására 4 hét Itáliában a klasszikus emlékek műemléki bemutatásának tanulmányozása

1994 A Német Régészeti Intézet (DAI) 2 hónapos ösztöndíjával a németországi régészeti emlékek műemléki bemutatások tanulmányozása

1995 3 hét Észak-Franciaország, antik és középkori műemléki bemutatások megtekintése

1999 3 hét egyiptomi tanulmányút az Egyiptomi Magyar Ásatások Baráti Körének meghívására

 

Testületi tagság:

Műemlékek és Műemléki Együttesek Nemzetközi Tanácsa (ICOMOS) tagja (1986-)

Az ICOMOS Régészeti Műemlékhelyek Szakbizottság titkára (1992-2007)

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága vezetőségének tagja (2004-)

Az MTA köztestületi tagja (1996-)

Az MTA Építészettörténeti és Elméleti Bizottság tagja (1996-2012)

A Magyar Építészek Kamarájának tagja (1990-) és választott küldötte (1994-2000),

A MÉK Műemlékvédelmi Tagozat Tagfelvételi Bizottságának tagja (2000-)

Nemzeti Kulturális Alapprogram Műemlékvédelmi és Régészeti Kollégiumának tagja (2004-2007)

A COST 16 Building Envelops munkabizottság tagja (2004-2007)

Az MTA Építészettudományi Bizottságának tagja (2005-2012; 2014-)

 

Publikációs tevékenység és szakmaspecifikus alkotások:

63 magyar és 21 idegen nyelvű cikk egy nemzetközi kiadvány szerkesztése (UNIDO kiadásában jelent meg), 1 német és egy francia nyelvű könyvrészlet Budapest antik építészeti emlékeiről, egy építészettörténeti kalauz írása társszerzőként és szerkesztése (megjelent 4 nyelven), valamint a Művek Lexikona (Nagylexikon Kiadó Budapest 2008) 36 ókori szócikk írása. 14 római kori emlék vagy együttes elvi rekonstrukciójának az elkészítése (önállóan vagy 1996-ig Hajnóczi Gyula munkatársaként). 41 fontosabb műemlék megvalósult helyreállításának tervezése, számos műemlék felmérési tervdokumentációjának az összeállítása, 2 budapesti kerület (XII; XIII) keretszabályozási tervéhez építészeti értékvizsgálat és egy kerületrész (VI. kerület Andrássy út - Liszt F. tér - Király u) keretszabályozási tervének műemlékvédelmi munkarészének, valamint 23 műemléki szakvélemény készítése. Körmend és Székesfehérvár történeti városközpont történeti szemléletű város rehabilitációs stratégiai programjának kidolgozását végezte. Többek között az esztergomi Özicsli Hadzsi Ibrahim dzsámi műemléki bemutatása, a szombathelyi Isis szentély új elvi rekonstrukiója alapján tervezett múzeum, a Budapesti Nagyboldogasszony Főplébániatemplom (Belvárosi templom) homlokzatainak kutatása és helyreállításának tervezése köthető a nevéhez. A kolozsvári Szt. Mihály templom (Erdély második legnagyobb temploma) műemléki helyreállításának tervezése.

 

Tervezői tevékenység:

Tervezői tevékenységemet korábban édesapámmal közösen, majd 2003 júniusa óta önállóan vezetett M&M ARCHITEKTÉSZ Építésziroda Kft. keretei között fejtem ki. Jelenleg 4 állandó és 3 alkalmi munkatárssal dolgozunk.

Címünk: 1111 Budapest, Budafoki út 10/c IV./3., Tel.: 209-0533, e-mail: mezos@mezos.hu