Helyreállítások, tervek, szakértések

 1. Hajnóczi Gy. - Mezős T.: Festett római kori szoba installációjának tervei a tatai várban - 1983-1984
 2. - Aquincum Castrum, Porta Praetoria műemléki bemutatása - 1985-87
 3. - Aquincum polgárváros fejlesztési terve - 1987
 4. - Aquincum polgárvárosi amphitheatrum műemléki bemutatása - 1986-91
 5. - Gorsium-Herculia fejlesztési terve – 1988
 6. - Aquincum polgárváros, Victorinus féle lakóház és Mithraeum engedélyezési terve 1988-89
 7. Kremnicsán I. - Mezős T.: A zsámbéki premontrei templom kőtárának helyreállítási és a templom D-i főfalának megerősítési terve – 1989
 8. Hajnóczi Gy. – Mezős T.: A balácai villagazdaság II. és X. épületének rekonstrukciós és engedélyezési terve - 1990
 9. - Savaria utcakereszteződésének rekonstrukciós rajza és egy caupona kialakításának engedélyezési terve egy áruház pinceszintjén - 1992-93
 10. Mezős T. - Simon M. - Szilágyi K.: A XII. kerületi alapterv építészeti és ökológiai arculatvizsgálata – 1993
 11. Mezős T. - Szilágyi K.: A XIII. kerületi alapterv építészeti és ökológiai arculatvizsgálata - 1993
 12. Mezős T.: A kiscelli trinitárius kolostor és templom építészeti-műemlékvédelmi vizsgálata - 1994
 13. Hajnóczi Gy. - Mezős T. - Szilágyi K.: A gellérthegyi kelta oppidum fala egy szakaszának bemutatása, rekonstrukció és engedélyezési tervdokumentáció – 1994.
 14. Hajnóczi Gy. - Mezős T.: Balatonfűzfő római kori fazekastelep műemléki bemutatása, településténeti kiállítóhely és előadóterem építésének engedélyezési tervdokumentációja – 1994.
 15. Archaeology and Living City – Urbanistic Communication with the past. (ed. T. Mezős, M. Simon) International Consultation 12-14 December 1994. Technical University of Budapest ez micsoda, egy könyv vagy jegyzet vagy jelentés?Ez egy konferencia, amit a vári HM sorsáról tartottunk és született a külföldi előadásokból egy kis kötet. Tanszéki rendezvény volt.
 16. Mezős T. Tanulmány a Kotsis Iván által a Városligetben tervezett Regnum Marianum templom építészeti értékeléséről és újrafelépítésének a lehetőségéről. BUVÁTI Rt. 1995.
 17. Krcho J. - Mezős T.: Budapest I. Táncsics M. u. 15. sz. alatti műemlék lakóházban a fsz. 1. sz. alatti lakás korszerűsítése – műemléki kutatás és engedélyezési tervdokumentáció, 1995
 18. Kalmár M. - Mezős T.: A Pénzügyminisztérium József nádor téri épületének belső rekonstrukciója kapcsán felmerülő műemlékvédelmi tervezési feladatok ellátása. 1995-1997
 19. Mezős T. - Nagy E.: Budapest V. Szervita tér 5. sz. alatti műemlék lakóházban (Lajta B. 1911) az V. em. 1. sz. alatti lakás korszerűsítésének tervei. 1996.
 20. Gelesz A. - Lenzsér Á. - Mezős T.: A százhalombattai 115. sz. halomsír műemléki bemutatása. Engedélyezési és kiviteli tervek 1996-1998
 21. Mezős T. – Ch. Ertel. – Palágyi Sz.: Baláca Likas domb tumulus műemléki bemutatása I. ütem 1996. Szeptember; II. ütem 1998. Október
 22. Mezős T.: Majki remeteség 2. és 3. Remetelak helyreállítási dokumentáció készítése, 1998.
 23. - Pfullingen (Németország) Villa Burghardt állapotfelvétel és műemléki helyreállítás engedélyezési tervdokumentációjának az összeállítása, 1998.
 24. - A Budai Ciszterci Szt Imre plébániatemplom belső felújításának tervezése és tervezői művezetése 1998
 25. - Szombathely Fő tér I. tömb római kori útkereszteződés műemléki bemutatása 1998-99.
 26. - BTM Kiscelli Múzeum romtemplom külső homlokzat felújítása és szoborpark megépítése 1998-2000.
 27. - Budapest IX. Közraktár u. 12/a a Budapest Világörökségéért Program keretében a lakóház homlokzatának műemléki helyreállításának és részleges rekonstrukciójának a tervezése és tervezői művezetése 1998-99
 28. Zakariás András – Mezős T.: BTM Kiscelli Múzeuma a templom kriptájának átalakítása étteremmé. Műemlékvédelmi munkarészek - 1999
 29. Mezős T.: A Budai Ciszterci Szt. Imre plébániatemplom főhomlokzatának helyreállítási engedélyezési dokumentációjának a készítése 1999.
 30. - Budapest XII. ker. ún. Svábfalu, Költő u. 11/b szám alatti lakóház rekonstrukciójának tervei 1999.
 31. - Budapest II. ker. Napraforgó u. 20. sz. alatti Fischer József által tervezett műemléki lakóház engedélyezési tervdokumentációja és tervezői művezetése 1999-2000
 32. - Kőtár építése a balácapusztai villagazdaság É-i udvarának területén. I. ütem: 1999-2000
 33. - Belső Terézváros (Andrássy út - Liszt Ferenc tér - Dohnányi E. u. - Teréz krt. - Király u. - Nagymező u. által határolt terület) keretszabályozási tervéhez az építészeti értékvizsgálat és a műemlékvédelmi munkarészek elkészítése.      Generáltervező, városépítészet: Gulyás Anikó, 1999-2000
 34. - Két Árpádkori templom (Nyíradony és Soltszentimre) helyreállítása a Millenniumi program keretében az OMvH megbízásából 1999-2000
 35. Az esztergomi déli kanonoksor újrahasznosításának vázlatterve. KÉSZ Kft 2000
 36. - A Budapest I. ker. Csónak u. 1-3 sz. alatti telken tervezett villaépülethomlokzati tervmódosításáról – Opponensi vélemény Kerényi Józsefnek az FVM Központi Építészeti és Műszaki Tervtanácsa elé beterjesztett tervéről. 2000. július 18-i
 37. Az 1810-es évekből származó, ún. hajósgazda házának helyreállítása; Szeged Kis Tisza u. 9. 2000-2001.
 38. Tardos község (Komárom-Esztergom megye) építészeti értékvizsgálata és építészeti javaslatok készítése az udvar-utcás településközpont revitalizációjára. – Munkatárs: Marótzy Katalin, Torda-Molnár Tamás. Kistérségi Társulás Tatabánya, Tardos Polármesteri Hivatala 2001. július
 39. A Hévíz Attila u. 136. sz. alatt feltárt római kori épületmaradványok bemutatásának lehetőségei. Szakértői vélemény az OMvH MFI megbízásából. 2001. október
 40. Kőtár építése a balácapusztai villagazdaság É-i udvarának területén. II. ütem: 2002; a III épület rekonstrukciójának, valamint a X., XIII., XIV., XV. XVI. és XVII. számú épületek romkonzerválásának engedélyezési és kiviteli tervei. 2002
 41. Melis István – Mezős T.: A Vigadó épületének homlokzatfelújítási engedélyezési tervdokumentációja – 2002.
 42. Négy Nógrád megyei középkori eredetű templom (Csesztve, Karancskeszi, Tar, Zabar) helyreállításának engedélyezési tervdokumentáció-készítése. KÖH Beruházási Osztály, 2002.
 43. Dunakeszi Duna sor 28. alatti új lakóház alapozása során előkerült római kori ellenerőd elvi rekonstrukciója és bemutatási tervei 2002-2003
 44. Szombathely Thököly I. út – Újvári utca – Zrínyi Ilona utca – II. Rákóczi F. utca által határolt három tömb szabályozási tervéhez Örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése és műemléki konzultáció. Régész munkatárs Sosztarits Ottó, városrendezés: Pro Terra Kft Vasi Ildikó. Szombathely MJ Város Önkormányzata megbízásából 2002-2003.
 45. Szeged Kis Tisza u. 12. sz. alatti egykori hajósgazda ház műemléki helyreállítása. Fennmaradási és továbbépítési engedély 2003. Munkatárs: Botos Eszter
 46. A tatai Parképítő Rt. központi irodaépületének emeletráépítési terve. Építész munkatárs: Volentér Anett, statikus: Andor Eszter, épületgépész: Kontra Jenő, Elektromos tervező: 2003. június –
 47. Részvétel Észtország művészeti egyetemei akkreditációja látogató bizottságának munkájában. Tallin, 2003
 48. Szombathely, Aréna u. 8. egykori barokk serház helyreállításának engedélyezési és kiviteli terve. Építész munkatárs: Volentér Anett, statikus: Andor Eszter, Épületgépész: Kontra Jenő, Elektromos tervező: Böjte Ferenc 2003. augusztus, illetve 2004. július. Helyreállítás befejezése 2006. augusztus
 49. A zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola tűz utáni helyreállítása és az épületegyüttes rekonstrukciója. Építész munkatárs: Botos Eszter, statikus: Schreiber József, épületgépész: Kontra Jenő, Elektromos tervező: Böjte Ferenc 2003. augusztus. Helyreállítás befejezése 2006. szeptember
 50. Szombathely, római színház terve a Szt. István parkban. Építész munkatárs: Boldizsár Andrea, Botos Eszter 2004. november
 51. - A Kulturális örökség védelméről szóló törvény módosításának véleményezése a KÖH elnöke felkérésére. 2005. február 11.
 52. Csesztve rk. Árpád-kori templom műemléki helyreállításának engedélyezési tervdokumentációja. 2005. április. Építész munkatárs: Botos Eszter, Volentér Anett
 53. Budapest, XI. ker. BME Központi épülete középrizalitjának kőrestaurátori szakvélemény és felújítási engedélyezési dokumentáció készítése. Budapest, 2005. április. Kivitelezés 2005. október-december. Építész munkatárs: Botos Eszter.
 54. Budapest XII. ker. Városmajor u. 1/b historikus lakóház dezeklektizált homlokzatának rekonstrukciója. Engedélyezési tervdokumentáció, 2005. május. Építész munkatárs: Botos Eszter.
 55. Szombathely Isis szentély és fogadó épület engedélyezési terve, 2006 március. Munkatárs: Botos Eszter, Szarvák Kata, Andor Eszter, Kontra Jenő, Kontra Botond, Böjte Ferenc.
 56. Esztergom Berényi Zsigmond u. törökkori dzsámi helyreállítása és az egykori érseki vasöntöde (Petz gyár) átalakítása szállodává. Munkatárs: Borosházi Tamás, Zsembery Ákos. Engedélyezési terv: 2006. április, a dzsámi kivitelezése 2006 november – 2007. november 25. Petz gyár kiviteli terveinek készítése 2008. március. Módosított engedélyezési terv és kiviteli tervdokumentáció 2009.
 57. Lébény Szt. Jakab templom építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése, 2006. december. Munkatársak: Botos Eszter, Szarvák Kata, Böjte Ferenc, Andor Eszter, Kontra Botond, Zádor Oszkár, stb.
 58. Budapest VII. Akácfa u. 47, 49 védett lakóházak revitalizációja, engedélyezési tervdokumentáció 2007. január. Munkatársak: Botos Eszter, Szarvák Kata, Mándó Katalin, Schreiber József, Kontra Jenő, Palóc Miklós, Böjte Ferenc, Sax Dezső.
 59. Szombathely Iseum themenosz engedélyezési terve 2007. április. Munkatárs: Szarvák Kata, Andor Eszter, Kontra Jenő, Böjte Ferenc. Isis szentély kerület kiviteli tervei 2008. május -
 60. Esztergom, egykori gőzfürdő és tanuszoda helyreállításának engedélyezési terve. Munkatársak: Szász Zoltán, Szathmáry Nóra építészet, Varga Ernő statika; Borz László erős- és gyengeáram; Sasvári Gábor épületgépészet; dr. Vida László fürdőtechnológia. 2007. május
 61. Budapest VII. Akácfa u. 51. szám alatti lakóház revitalizációja, engedélyezési terv 2008. április –
 62. „Kiemelt projekt értelmezése az energiahatékonysági és megújuló energiafelhasználás területén” (Műemléki épületek energiahatékonysági rekonstrukciója) Tanulmány műemlékvédelmi szakmai fejezeteinek a megírása az Energia Központ Kht. megbízásából. Megbízó Dr. Kontra Jenő. 2008. december
 63. Budai Vár Palotanegyed rekonstrukciós program készítése. Társtervező: Melis István, Munkatárs: Fekete Anikó, Gyenes-Szabó Virág, Polyák Beáta, Traser Ferenc. Megbízó ÉTE, 2009.
 64. Tác-Gorsium rekonstrukciós program és engedélyezési tervdokumentáció. 2009. december – 2010. január. Társtervező: Melis István, Megbízó: Villa International Kft. Két védőépület és a városfal DK-i sarkának rekonstrukciója, kiviteli tervdokumentáció 2011. augusztus
 65. 4 épület, a Magyar Országos Levéltár (Bécsi kapu tér 2-4), az egykori Balettintézet (Andrássy út 25.), Magyar Államvasutak székháza (Andrássy út 73-75.) és az Iparművészeti Múzeum épületének rekonstrukciós és újrahasznosítási programja. Munkatárs: Fekete Anikó, Polyák Beáta. Megbízó ÉTE 2010.
 66. Székesfehérvár, Fő utca rekonstrukciója; burkolati és szabadtérépítészeti engedélyezési és kiviteli terv. 2010. augusztus – 2012. november. Társtervező: Melis István, Munkatárs: Polyák Beáta, Tráser Ferenc.
 67. Székesfehérvár, történeti belváros építészeti rekonstrukciójának programterve. 2010. december – 2011. Társtervező: Melis István, Munkatárs: Gyenes-Szabó Virág, Pataky Zsófia, Polyák Beáta
 68. Budapest Nagyboldogasszony Főplébániatemplom homlokzatainak műemléki kutatása és a helyreállítás építési engedélyezési dokumentációjának készítése. I. ütem Ny-i homlokzat 2011. április-szeptember; II. ütem É-i, K-i és D-i homlokzatok 2012. január-, Társtervező: Melis István
 69. Nemesvámos-Veszprémfajsz Balácapuszta III. épület és kőtár helyreállítási terve. 2012. február-, Társtervező: Melis István
 70. A bajai Déry-kert Rerrich Béla által tervezett állapotának rekonstrukciója – történeti kutatás és vázlatterv. Munkatárs: Pataky Zsófia 2012.
 71. Nemesvámos-Veszprémfajsz Balácapuszta I. épület felújításának és téliesítésének az engedélyezési és kiviteli terve. 2012. november-, Társtervező: Melis István
 72. Kolozsvár, Szt. Mihály plébániatemplom műemléki helyreállítása. 2013. február-
 73. Budapest Nagyboldogasszony Főplébániatemplom román kori maradványai felhasználásával altemplom kialakítása. 2013. június –, Társtervező: Melis István
 74. Kaposszentjakab egykori bencés apátság műemléki bemutatásának revitalizációja. 2013. július
 75. Székesfehérvár Jókai u. 2. ún. Török udvar rehabilitációjának tanulmányterve. 2014- Társtervező: Melis István
 76. Budapest. V. ker. Hercegprímás u. 5 sz. alatti eklektikus épület átépítésének hatása a szomszédos műemlék épület és a műemléki jelentőségű terület műemléki értékeire. Igazságügyi szakértői vélemény. 2014. május.
 77. Hegymagas, az egykori barokk eredetű Tarányi-présház kutatása és helyreállításának tanulmányterve. Felmérés: Bodó Balázs, Frey György Péter, 2014-
 78. Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője világörökségi terület Megalapozó Dokumentációja (MAD) a világörökségi kezelési tervhez és a Világörökségi Kezelési Terv (KET) elkészítése. Bachman Zoltánnal konzorciumban. 2014. február-