Helyreállítások, tervek, szakértések

 1. Hajnóczi Gy. - Mezős T.: Festett római kori szoba installációjának tervei a tatai várban - 1983-1984 (1)
 2. Hajnóczi Gy. - Mezős T.: Aquincum Castrum, Porta Praetoria műemléki bemutatása - 1985-87 (1)
 3. Hajnóczi Gy. - Mezős T.: Aquincum polgárvárosi amphitheatrum műemléki bemutatása - 1986-91
 4. Hajnóczi Gy. - Mezős T.: Aquincum polgárváros, Victorinus féle lakóház és Mithraeum engedélyezési terve 1988-89
 5. Kremnicsán I. - Mezős T.: A zsámbéki premontrei templom kőtárának helyreállítási és a templom D-i főfalának megerősítési terve – 1989
 6. Mezős T.: Budapest III. ker. Búvár utcai villa elvi rekonstrukciója - 1989. (1)
 7. Mezős T.: Aquincum polgárváros É-i kapujának elvi rekonstrukciója. Megjelent: Zsidi Paula: Aquincum polgárvárosának városfala és védművei az újabb kutatások tükrében. Communicationes Archaeologicae Hungariae p. 159. – 1990 (1)
 8. Hajnóczi Gy. – Mezős T.: A balácai villagazdaság II. és X. épületének rekonstrukciós és engedélyezési terve – 1990
 9. Mezős T.: A Thermal Hotel Aquincum és az óbudai zsinagóga alatt feltárt késő római katonai tábor elvi rekonstrukciója – 1991
 10. Mezős T.: Aquincum castrum, az Alatábor elvi rekonstrukciója – 1991.
 11. Hajnóczi Gy. – Mezős T.: A Hajógyári szigeten feltárt római kori helytartói palota elvi rekonstrukciója és bemutatásának lehetőségei. FŐBER 1991.
 12. Hajnóczi Gy. - Mezős T.: Savaria utcakereszteződésének rekonstrukciós rajza és egy caupona kialakításának engedélyezési terve egy áruház pinceszintjén - 1992-93
 13. Hajnóczi Gy. - Mezős T. - Szilágyi K.: A gellérthegyi kelta oppidum fala egy szakaszának bemutatása, rekonstrukció és engedélyezési tervdokumentáció – 1994.
 14. Hajnóczi Gy. - Mezős T.: Balatonfűzfő római kori fazekastelep műemléki bemutatása, településtörténeti kiállítóhely és előadóterem építésének engedélyezési tervdokumentációja – 1994.
 15. Mezős T.: A gorsiumi fórum körzetének elvi rekonstrukciója - 1994.
 16. Krcho J. - Mezős T.: Budapest I. Táncsics M. u. 15. sz. alatti műemlék lakóházban a fsz. 1. sz. alatti lakás korszerűsítése – műemléki kutatás és engedélyezési tervdokumentáció, 1995
 17. Kalmár M. - Mezős T.: A Pénzügyminisztérium József nádor téri épületének belső rekonstrukciója kapcsán felmerülő műemlékvédelmi tervezési feladatok ellátása. 1995-1997
 18. Mezős T. - Nagy E.: Budapest V. Szervita tér 5. sz. alatti műemlék lakóházban (Lajta B. 1911) az V. em. 1. sz. alatti lakás korszerűsítésének tervei. 1996.
 19. Mezős T.: Budapesti Régészeti Múzeum terve Aquincumban, meghívásos tervpályázat, 1996
 20. Gelesz A. - Lenzsér Á. - Mezős T.: A százhalombattai 115. sz. halomsír műemléki bemutatása. Engedélyezési és kiviteli tervek 1996-1998
 21. Mezős T. – Ch. Ertel. – Palágyi Sz.: Baláca Likas domb tumulus műemléki bemutatása I. ütem 1996. szeptember; II. ütem 1998. Október
 22. Mezős T.: Majki remeteség 2. és 3. Remetelak helyreállítási dokumentáció készítése, 1998.
 23. A Visegrád-Gizellamjorban feltárt római kori burgus elvi rekonstrukciójának az elkészítése, 1998.
 24. Mezős M. - Mezős T.: Pfullingen (Németország) Villa Burghardt állapotfelvétel és műemléki helyreállítás engedélyezési tervdokumentációjának az összeállítása, 1998.
 25. Mezős T.: A Budai Ciszterci Szt Imre plébániatemplom belső felújításának tervezése és tervezői művezetése 1998 Munkatárs: Berta Károly, Szabó Henriett.
 26. Mezős T.: Szombathely Fő tér I. tömb római kori útkereszteződés műemléki bemutatása 1998-99.
 27. Mezős T.: BTM Kiscelli Múzeum romtemplom külső homlokzat felújítása és szoborpark megépítése 1998-2000.
 28. Mezős T.: Budapest IX. Közraktár u. 12/a. a Budapest Világörökségéért Program keretében a lakóház homlokzatának műemléki helyreállításának és részleges rekonstrukciójának a tervezése és tervezői művezetése 1998-99
 29. Zakariás A. – Mezős T.: BTM Kiscelli Múzeuma a templom kriptájának átalakítása étteremmé. Műemlékvédelmi munkarészek - 1999
 30. Mezős T.: A Budai Ciszterci Szt. Imre plébániatemplom főhomlokzatának helyreállítási engedélyezési dokumentációjának a készítése 1999. Munkatárs: Berta Károly, Szabó Henriett.
 31. Mezős T.: Budapest XII. ker. ún. Svábfalu, Költő u. 11/b szám alatti lakóház rekonstrukciójának engedélyezési tervei és tervezői művezetése. -1999.
 32. Mezős T.: Budapest II. ker. Napraforgó u. 20. sz. alatti Fischer József által tervezett műemléki lakóház helyreállításának engedélyezési tervdokumentációja és tervezői művezetése 1999-2000
 33. Mezős T.: Kőtár építése a balácapusztai villagazdaság É-i udvarának területén. I. ütem: 1999-2000
 34. Mezős T.: Két Árpádkori templom (Nyíradony és Soltszentimre) helyreállítása a Millenniumi program keretében az OMvH megbízásából 1999-2000
 35. Mezős T.: Az esztergomi déli kanonoksor újrahasznosításának vázlatterve. KÉSZ Kft 2000
 36. Mezős T.: Az 1810-es évekből származó, ún. hajósgazda házának helyreállítása; Szeged Kis Tisza u. 9. 2000-2001.
 37. Mezős T.: A lepencei késő római őrtorony elvi rekonstrukciója 2001 (2)
 38. Mezős T.: Kőtár építése a balácapusztai villagazdaság É-i udvarának területén. II. ütem: 2002; a III épület rekonstrukciójának, valamint a X., XIII., XIV., XV. XVI. és XVII. számú épületek romkonzerválásának engedélyezési és kiviteli tervei. 2002
 39. Melis István – Mezős T.: A Vigadó épületének homlokzatfelújítási engedélyezési tervdokumentációja – 2002.
 40. Mezős T.: Négy Nógrád megyei középkori eredetű templom (Csesztve, Karancskeszi, Tar, Zabar) helyreállításának engedélyezési tervdokumentáció-készítése. KÖH Beruházási Osztály, 2002.
 41. Mezős T.: Dunakeszi Duna sor 28. alatti új lakóház alapozása során előkerült római kori ellenerőd elvi rekonstrukciója és bemutatási tervei 2002-2003
 42. Mezős T.: Szeged Kis Tisza u. 12. sz. alatti egykori hajósgazda ház műemléki helyreállítása. Fennmaradási és továbbépítési engedély 2003. Munkatárs: Botos Eszter
 43. Mezős T.: A tatai Parképítő Rt. központi irodaépületének emeletráépítési terve. Építész munkatárs: Volentér Anett, statikus: Andor Eszter, épületgépész: Kontra Jenő, Elektromos tervező: 2003. június –
 44. Mezős T.: A zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola tűz utáni helyreállítása és az épületegyüttes rekonstrukciója. Építész munkatárs: Botos Eszter, statikus: Schreiber József, épületgépész: Kontra Jenő, Elektromos tervező: Böjte Ferenc 2003. augusztus. Helyreállítás befejezése 2006. szeptember
 45. A szombathelyi Isis szentély és themenoszának új elvi rekonstrukciója Régész: Sosztarits Ottó, epigráfus: Mráv Zsolt, egyiptológus: Vörös Győző 1999-2004.
 46. Mezős T.: Szombathely, Aréna u. 8. egykori barokk serház helyreállításának engedélyezési és kiviteli terve. Építész munkatárs: Volentér Anett, statikus: Andor Eszter, Épületgépész: Kontra Jenő, Elektromos tervező: Böjte Ferenc 2003. augusztus, illetve 2004. július. Helyreállítás befejezése 2006. augusztus
 47. Mezős T.: Szombathely, római színház terve a Szt. István parkban. Építész munkatárs: Boldizsár Andrea, Botos Eszter 2004. november
 48. Mezős T.: Csesztve rk. Árpád-kori templom műemléki helyreállításának engedélyezési tervdokumentációja. 2005. április. Építész munkatárs: Botos Eszter, Volentér Anett
 49. Mezős T.: Budapest, XI. ker. BME Központi épülete középrizalitjának kőrestaurátori szakvélemény és felújítási engedélyezési dokumentáció készítése. Budapest, 2005. április. Kivitelezés 2005. október-december. Építész munkatárs: Botos Eszter.
 50. Mezős T.: Budapest XII. ker. Városmajor u. 1/b historikus lakóház dezeklektizált homlokzatának rekonstrukciója. Engedélyezési tervdokumentáció, 2005. május. Építész munkatárs: Botos Eszter.
 51. Mezős T.: A Szeged Szent István téri víztorony felújítása. Felelős műszaki vezető SADE Kft. 2005-06.
 52. Mezős T.: Szombathely Isis szentély és fogadó épület engedélyezési terve, 2006. március. Munkatárs: Botos Eszter, Szarvák Kata, Andor Eszter, Kontra Jenő, Kontra Botond, Böjte Ferenc.
 53. Mezős T.: Keszthely-Fenékpuszta Római kori refugium település Horreum, Basilica, D-i kapu elvi rekonstrukciója 2006. szeptember. Munkatárs: Botos Eszter, Mándó Katalin, Szarvák Kata.
 54. Mezős T.: Esztergom Berényi Zsigmond u. török kori dzsámi helyreállítása és az egykori érseki vasöntöde (Petz gyár) átalakítása szállodává. Munkatárs: Borosházi Tamás, Zsembery Ákos. Engedélyezési terv: 2006. április, a dzsámi kivitelezése 2006 november – 2007. november 25. Petz gyár kiviteli terveinek készítése 2008. március. Módosított engedélyezési terv és kiviteli tervdokumentáció 2009. (8)
 55. Mezős T.: Lébény Szt. Jakab templom építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése, 2006. december. Munkatársak: Botos Eszter, Szarvák Kata, Böjte Ferenc, Andor Eszter, Kontra Botond, Zádor Oszkár, stb.
 56. Mezős T.: Budapest VII. Akácfa u. 47, 49 védett lakóházak revitalizációja, engedélyezési tervdokumentáció 2007. január. Munkatársak: Botos Eszter, Szarvák Kata, Mándó Katalin, Schreiber József, Kontra Jenő, Palóc Miklós, Böjte Ferenc, Sax Dezső.
 57. Mezős T.: Szombathely Iseum themenosz engedélyezési terve 2007. április. Munkatárs: Szarvák Kata, Andor Eszter, Kontra Jenő, Böjte Ferenc. Isis szentély kerület kiviteli tervei 2008. május -2012 (5)
 58. Mezős T.: Esztergom, egykori gőzfürdő és tanuszoda helyreállításának engedélyezési terve. Munkatársak: Szász Zoltán, Szathmáry Nóra építészet, Varga Ernő statika; Borz László erős- és gyengeáram; Sasvári Gábor épületgépészet; dr. Vida László fürdőtechnológia. 2007. május
 59. Mezős T.: Budapest VII. Akácfa u. 51. szám alatti lakóház revitalizációja, engedélyezési terv 2008. április –
 60. Mezős T.: Tác-Gorsium rekonstrukciós program és engedélyezési tervdokumentáció. 2009. december – 2010. január. Társtervező: Melis István, Megbízó: Villa International Kft.
 61. Mezős T.: Székesfehérvár, Fő utca rekonstrukciója; burkolati és szabadtérépítészeti engedélyezési és kiviteli terv. 2010. augusztus – 2012. november. Társtervező: Melis István, Munkatárs: Polyák Beáta, Traser Ferenc.
 62. Mezős T.: Székesfehérvár, történeti belváros építészeti rekonstrukciójának programterve. 2010. december – 2011. Társtervező: Melis István, Munkatárs: Gyenes-Szabó Virág, Pataky Zsófia, Polyák Beáta
 63. Mezős T.: Szigethalom Városi Szabadidőközpont engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése: Munkatárs Fekete Anikó, Polyák Beáta. 2011-12.
 64. Mezős T.: Budapest Nagyboldogasszony Főplébániatemplom homlokzatainak műemléki kutatása és a helyreállítás építési engedélyezési dokumentációjának készítése. I. ütem Ny-i homlokzat 2011. április-szeptember; II. ütem É-i, K-i és D-i homlokzatok 2012. január-, Társtervező: Melis István (1)
 65. Mezős T.: Tác-Gorsium két védőépület és a városfal DK-i sarkának rekonstrukciója, valamint az egykori ún. Zsichy-pince helyreállításának kiviteli tervdokumentáció készítése 2011. augusztus. Kivitelezés: 2014. november-2015. december.
 66. Mezős T.: Nemesvámos-Veszprémfajsz Balácapuszta III. épület és kőtár helyreállítási terve. 2012. február-, Társtervező: Melis István
 67. Mezős T.: A bajai Déry-kert Rerrich Béla által tervezett állapotának rekonstrukciója – történeti kutatás és vázlatterv. Munkatárs: Pataky Zsófia 2012.
 68. Mezős T.: Nemesvámos-Veszprémfajsz Balácapuszta I. épület felújításának és téliesítésének az engedélyezési és kiviteli terve. 2012. november-, Társtervező: Melis István
 69. Mezős T.: Kolozsvár, Szt. Mihály plébániatemplom műemléki helyreállítása. 2013. február-
 70. Mezős T.: Budapest Nagyboldogasszony Főplébániatemplom román kori maradványai felhasználásával altemplom kialakítása. 2013. június - 2014. augusztus, Társtervező: Melis István, Bodó Balázs
 71. Mezős T.: Kaposszentjakab egykori bencés apátság műemléki bemutatásának revitalizációja. 2013. július
 72. Mezős T.: Székesfehérvár Jókai u. 2. ún. Török udvar rehabilitációjának tanulmányterve. 2014- Társtervező: Melis István
 73. Mezős T.: Hegymagas, az egykori barokk eredetű Tarányi-présház kutatása és helyreállításának tanulmányterve. Felmérés: Bodó Balázs, Frey György Péter, 2014-
 74. Mezős T.: Pécs/Sopianae Cella Septichora ókeresztény sírépítmény elvi rekonstrukciója 2014. május
 75. Mezős T.: A Fiumei úti temetőben lévő Kossuth Mauzóleum műemléki helyreállításának tervezése és tervezői művezetése 2015. április-november. Munkatárs: Bodó Balázs, Krocskó Krisztina
 76. Mezős T.: A Óbudai Szt. Péter és Pál főplébánia plébániaházának homlokzat felújítása felelős műszaki vezető. 2015. március-október
 77. Mezős T.: Budapest VIII. ker. Győrffy István utca 6. szám alatti 13 lakásos társasház engedélyezési terve, 2015. Munkatárs: Melis István, Starowicz Annamária
 78. Mezős T.: Brüll Zsigmond Kozma utcai Izraelita temetőben lévő mauzóleumának engedélyezési és kiviteli terveinek az elkészítése és helyreállítása. 2016. június-december. Munkatársak: Bodó Balázs, Krocskó Krisztina
 79. Mezős T.: Répcevis Szt. András rk. templom állapot felmérési dokumentációja és megerősítésének engedélyezési tervei. 2016. szeptember. Munkatársak: Bodó Balázs, Krocskó Krisztina, Starowicz Annamária
 80. Mezős T.: Budapest V. ker. Váci u. 62-64 Új városháza épületében a díszterem és funkcionális környezetének rehabilitációja. Engedélyezési és tender tervdokumentáció készítése. 2017. május – 2018 június. Munkatársak: Bodó Balázs, Krocskó Krisztina, Starowicz Annamária
 81. Mezős T.: Magyar Nemzeti Bank Szabadság téri épülete beléptetési rendszer engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése. 2018. február – Munkatársak: Bodó Balázs, Kozák Ágnes, Krocskó Krisztina
 82. Neszmély református templom engedélyezési tervdokumentációjának az elkészítése.
 83. május-július. Munkatársak: Bodó Balázs, Farkas Tamás Barnabás, Kuklis Tibor, Kozák Ágnes
 84. Mezős T.: Répcevis Szt. András rk. templom megerősítése kiviteli tervdokumentációjának az elkészítése. 2019. június-augusztus. Munkatársak: Bodó Balázs, Farkas Tamás Barnabás, Kozák Ágnes, Kuklis Tibor