Hivatkozások jegyzéke

Hivatkozás írásra (A publikációs jegyzékben megjelölt írás dolgozatok alapján)

 

A

 

1

R. Falus - T. Mezős: Scales and Proportions on Doric Buildings. (Acta Historiae Artium Tom. XXV. Fasc. 3-4. pp. 281. Budapest, 1979)

 

-  Hiv.: Naredi-Rainer, P. v. Architektur und Harmonie. Zahl, Maß und Proportion in der abendländischen Baukunst. DuMont Buchverlag Köln. 1982. p. 155. 74. jegyzet

 

A

 

6

Mezős T.: Pannóniai római kori műemlékek feltárása és helyreállítása Műemlékvédelem, 1985/2

 

-  Hiv.: Hajnóczi Gyula: Pannónia római romjai. Műszaki Könyvkiadó, 1987.

 

A

 

38

Mezős T.: A magyar műemlékvédelem elmúlt 50 éve – Tézisek a műemlékvédelem elméletének és gyakorlatának értékeléséhez. Megjelenés alatt az Építés- Építészettudományban

 

-  Hiv.: Szilágyi Kinga: Az értékvédelmi metodika újragondolásának szükségessége Tájépítészet 2001. 3. sz. 3. jegyzet

 

A

 

39

Mezős T.: Kapcsolatok egy interdiszciplináris szakmában – a műemléki helyreállítás. Múzeumi Hírlevél 2001. április p.139-141.

 

-  Hiv.: Szilágyi Kinga: Az értékvédelmi metodika újragondolásának szükségessége Tájépítészet 2001. 3. sz. 3. jegyzet

A  

Mezős T.: Újabb adatok savariai Isis-szentély elvi rekonstrukciója – Recent Facts Regarding the Theoretical Reconstruction of the Iseum in Szombathely.Aegyptus et Pannonia 2. Acta Symposii 2002. Publication du Comité de l’ Égypte Ancienne de l’Association Amicale Hongroise-Égyptienne. Budapest, 2005. p. 111-122.

45  

 

A

 

45

Mezős T.: A település építészeti értékei, műemlékvédelem Lippay Tudományos Ülésszak, Budapest, 1994

 

-  Hiv.: Jámbor I. – Szilágyi K.: Környezetértékelés: táj és település. Egyetemi jegyzet Budapest-Veszprém 1995. p.

 

A

 

66

Mezős T.: Épületkutatás – Bauforschung – Building archaeology – Archéology du bâti. Műemlékvédelem LII. évf. 2008. 6. számában p. 376-388.

 

-  Hiv.: Fülöp Zoltán: Épületkutatás – falkutatás. Hozzászólás Mezős Tamás: Épületkutatás – Bauforschung – Building archaeology – Archéology du bâti c. cikkéhez. Műemlékvédelem LIII. évf. 2009. 3. szám p. 165-168.

-  Mentényi Klára: Műemlékvédelemről és épületkutatásról – másképpen. Műemlékvédelem LIII. évf. 2009. 3. szám p. 146-152.

-  Somorjay Selysette: A Füleky-kúria Bodrogkeresztúron apropó – régi épületek kutatása. Műemlékvédelem LIII. évf. 2009. 3. szám p. 152-165. Acikkben a 8.; 12.; 14.; 16.; 25.; 33. jegyzet hivatkozik az írásra

 

 

Hivatkozás elvi rekonstrukcióra (A szakmaspecifikus alkotások jegyzéke alapján)

 

D

 

2

Mezős T.: III. kerület Búvár utcai római kori villa elvi rekonstrukciója (1989)

 

-  Hiv.: Szirmay Krisztina: Neue Wändgemelde auf dem Gebiet der Lagerstadt von Aquincum. Kölner Jahrbuch – Vor- und Frühgeschichte. Band 24. 1991. p. 203-206. Abb. 4. p. 205.

 

D

 

3

Mezős T.: Aquincum polgárváros északi kapujának rekonstrukciója (1990)

 

-  Hiv.: Zsidy Paula: Aquincum polgárvárosának városfala és védművei az újabb kutatások tükrében. Communicationes Archaeologicae Hungariae p. 159. – 1990

 

D

 

19

Mezős T.: A lepencei későrómai őrtorony elvi rekonstrukciója (2001)

-  Hiv.: Gróh Dániel: Attempt to explain between the ston plug and the sculptural finds of the late roman watchtower of Visegrád-Lepence Berichte der VII. Internationales Kolloquium über Probleme des Provinzialrömischen Kunstschaffens 2001.

 

-  Hiv.: Gróh Dániel: A Visegrád-Lepencei római őrtorony bejáratának átépítése.  A Szekszárdi Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve 2002

 

Hivatkozás nem publikált tanulmányra (A szakmaspecifikus alkotások jegyzéke alapján)

 

C

 

13

Mezős T. - Simon M. - Szilágyi K.: A XII. kerületi alapterv építészeti és ökológiai arculatvizsgálata – 1993

 

-  Hiv.: Jámbor I. – Szilágyi K.: Környezetértékelés: táj és település. Egyetemi jegyzet Budapest-Veszprém 1995.

 

 

C

 

72

Mezős T. és munkatársai.: Esztergom Berényi Zsigmond u. törökkori dzsámi helyreállítása és az egykori érseki vasöntöde (Petz gyár) átalakítása szállodává. 2006-2007. november

 -  Hiv.: Osgyányi Vilmos: Az esztergomi dzsámi kőrestaurátor munkái. Kő A Magyar Kőszövetség hivatalos lapja. X. évf. 2008. 1. sz. p. 34-37.

 

-  Hiv.: Tétényi Éva: Minaret (cél)keresztben. Az esztergomi dzsámi rekonstrukciója. Régi-új Magyar Építőművészet. 2008. 5. p. 22-24