Előadások

96. Mezős T.: Nemzedékváltás =(?) felfogásváltás a műemlékvédelemben? Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati kérdései. Kolozsvár, 2022. november 17.

95. Mezős T.: Gondolatok a katolikus templomépítészet változásairól. Előadás: Templomszentelési napok. Baja, 2022. november 12

94. Mezős T.: Római kori emlékek bemutatásának lehetőségei. Előadás: Szentendre, 2022. október 25. Castrum szimpózium. Ferenczy István Múzeum

93. Mezős T.: A helyreállítások helyreállítása. Előadás, elhangzott az 52. Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetem – „Helyreállítások helyreállítása”. június 23.

92. Mezős T.: Veszélyeztetett világörökség – Heritage at risk. Elhangzott: a „CE1665 STRENCH Central Europe nemzetközi projekt keretében „Természeti, épített és kulturális örökségünk kitettsége a klímaváltozás hatásainak, és felkészülés azok megóvására” Siófok, 2022. február 22.

91. Mezős T. – Horváth S.: A Kossuth-mauzóleum megújítása. Elhangzott a 11. Épületszerkezeti konferencián 2021. november 23.

90. Mezős T.: A pécsi világörökség kezelési tervéről – elmélet és gyakorlat. Elhangzott a Pécs ókeresztény temetője – 20 éve az UNESCO világörökség listáján c. konferencián. Pécs, 2021. október

89. Mezős T.: Monuments, Protection, Caretaking. Elhangzott az International Conferenc Living Danube Limes online 2021. szeptember 9.

88. Mezős T.: A Velencei Charta halála, avagy műemlékvédelem és emlékezetpolitika Magyarországon itt és most Elhangzott a Mozgó Világ és a Fapados Alapítvány tudományos konferenciáján. 2021. június 30.

87. Mezős T.: Trianon hatása a magyar műemlékvédelemre – 1920-1942. Előadás, elhangzott az 53. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetemen “100 éve peremhelyzetben: határmenti városok a Kárpát-medencében” Szombathely, 2020. szeptember 21.

86. Mezős T.: Az értékítélet történeti változásaiA műemlékfogalom értelmezése a szervezett műemlékvédelem kialakulását követően a kezdetektől a 19. század végéig. Előadás, elhangzott a 49. Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetem – „Lehetőségek és módszerek a műemlékvédelemben rejlő értékek helyreállítására”. június 27.

85. Mezős T.: Létezik-e harmadik út a műemlékvédelemben? Elhangzott Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati kérdései Tusnád 19. ülésszak. Kolozsvár 2018. október 18-án

84. Mezős T.: A Flórián téri római emlékek bemutatásának jelentősége Ágostházi László életművében. Elhangzott az ICOMOS MNB Ágostházi emlékkonferenciáján a FUGA-ban 2018. szeptember 7-én

83. Mezős T.: Alkalmazható-e a műemlékvédelemben a rekonstrukció? Előadás, elhangzott a Magyar Művészeti Akadémia – Élő műemlék – Rekonstrukció, de hogyan? c. konferenciáján a Vigadóban, 2018. szeptember 7-én.

82. Mezős T.: A Kossuth-mauzóleum felújítása. Előadás, elhangzott a 47. Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetem – „A műemlék helyreállítások gyakorlati feladatai”. június 26.

81. Mezős T.: Színházak és előadótermek – Terek a zenéhez. Előadás, elhangzott az Építész Klub BME szervezésében 2017. március 3. a Bercsényi Kollégiumban

80. Mezős T.: Az értékalapú helyreállítás 21. századi lehetőségei és kihívásai – az elméletben és a gyakorlatban. Előadás, elhangzott a 46. Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetem – „Helyreállítási feladatok – társadalmi igények”. június 24.

79. Mezős T.: Az építészetről és az oktatásról. Mit kaptunk mestereinktől? Mit viszünk tovább? Elhangzott az „Örökség és megújulás – így tanítok én – Módszertani pillanatképek a BME-ről. A Magyar Pedagógiai Társaság megalakulásának 125. évfordulója alkalmából rendezett konferencián. 2016. május 5.

 

78. Mezős T.: Az ókori olimpiák építészete. Elhangzott a Műemléki Világnapon 2016. április 18.

77. Mezős T.: The principles of the reconstruction of the Isis sanctuary and its significance in the Hungarian monument preservation ISEUM 60 – The architecture and the historic-monumental protective relevance of the Iseum Savariense. Conference, dedicated to the 60th anniversary of the discovery of the Iseum Savariense – 27-28. November 2015. Elhangzott Szombathely, 2015. november 27.

76. Mezős T.: Műemlék épületek karbantartásának tervezése és állapotuk fenntartása Magyarországon Elhangzott az Antall József Tudásközpont által szervezett Kínai-Magyar kulturális szemináriumon. 2015. november 24.

75. Mezős T.: A Kossuth-mauzóleum felújítása. Elhangzott a Nemzeti Örökség Intézet XIV. Kegyelet és Emlékezet konferenciáján. 2015. november 20.

74. Mezős T.: Az ipari örökség és a műemléki bemutatás. Elhangzott az „Az ICOMOS 50 éve és az Ipari Örökségek Éve” címmel az ICOMOS MNB Egyesület és a Budapesti Metropolitan Főiskola által szervezett konferencián. 2015. október 15.

 

73. Mezős T.: Három bajai Kossuth-díjas építész. (Miskolczy László, Major Máté, Hajnóczi Gyula) Elhangzott a Bajai Türr István Múzeum által szervezett „Bajáról indultak Bajára érkeztek” c. konferencián. Baja, 2015. május 14.

72. Mezős T.: Használhatóak-e a jelképek? – A Budai Vár és a Hauszmann-terv. Elhangzott a Miniszterelnökség által rendezett „A Budai Vár – Nemzetközi Építészkonferencia a Nemzeti Hauszmann-tervről” c. rendezvényen 2015. május 11.

71. Mezős T.: Az élhető város – múlt és jövő. Előadás, elhangzott a BASF Magyarország által a BASF megalapításának 150. évfordulója alkalmából rendezett konferencián. Budapest, 2015. április 29.

70. Mezős T.: A balassagyarmati palóc Múzeum épülete a századforduló magyar építészetében. Előadás, elhangzott a „100 éves Múzeumpalota c. centenáriumi emlékülésen”. Balassagyarmat, 2014. november 28.

69. Mezős T.: A szakképzés jövőképe a műemlékvédelemben. Előadás, elhangzott az „Örökség a jövőnek – jövő az örökségnek” c. konferencián, Balatonfüreden 2014. szeptember 26-án.

68. Mezős T.: A műemléki helyreállítások résztvevői – egykor és ma. Előadás, elhangzott a 44. Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetem – „Sokoldalú szakmai együttműködés a műemlék-helyreállítások és a műemlékvédelem szolgálatában”. június 26.

67. Mezős T.: A műemléki helyreállítást megelőző kutatási feladatokról. Tusnád 2014. „Az épített örökség elméleti és gyakorlati kérdései” nemzetközi konferencia sorozat 17. ülésszak Kolozsvár, 2014. május 14.

66. Mezős T.: Donau in Budapest und Ortsbildpflege. Előadás, elhangzott a Collegium Hungaricum által szervezett konferencián. Bécs, 2014. április 16.

65. Mezős T.: A kolozsvári Szt. Mihály plébániatemplom helyreállítását megelőző kutatási feladatokról. Előadás, elhangzott a 15. Rendhagyó történeti tartószerkezetek, rendhagyó beavatkozások c. konferencián. Kolozsvár, 2013. október 25-26.

64. Mezős T.: Egy elfelejtett bajai építész – Miskolczy László. Elhangzott a „Miskolczy Dezső nemzetközi emlékkonferencián”. Baja EJF Neveléstudományi Kar, 2013. október 25.

63. Mezős T.: Az értékleltárak tudományos és gyakorlati jelentősége. , elhangzott a 43. Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetem – „Műemlékvédelem – fenntarthatóság – megőrzés és hasznosítás”. június 28.

62. Mezős T.: Gondolatok a műemlékvédelem oktatásának szükségességéről. Elhangzott az ICOMOS MNB XXIII. Közgyűlésén a tétényi kastélyban. Budapest, 2013. május 24.

61. Mezős T.: A műemléki kutatás interdiszciplináris jellegéről. Elhangzott a 30. jubileumi Műemléki Világnap alkalmából rendezett konferencián a budapesti Vármegyeházában. 2013. április 18.

60. Mezős T.: A belvárosi főplébániatemplom kutatásának újabb eredményei. Előadás, elhangzott a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék által rendezett Guzsik Tamás emlékkonferencián, 2012. december 7-én

59. Mezős T.: Épületek értékeinek a meghatározása. Előadás, elhangzott a 14. Történeti tartószerkezetek védelme és a társadalom c. konferencián. Kolozsvár, 2012. szeptember 20-21.

58. Mezős T.: Szerkezetek és szerkezeti rendszerek fejlődéstörténetének műemléki tanulságai. Előadás, elhangzott a 42. Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetem – Történeti szerkezetek szerepe a műemlékvédelemben. 2012. június 28.

57. Mezős T.: A szerkezet műszaki állapotának hatása a műemléki értékre. Elhangzott az Iparművészeti Múzeum épületdiagnosztikai vizsgálatainak lezárása alkalmából rendezett konferencián 2011. október 17.

56. Mezős T.: A tér fogalmának kialakulása és az építészeti tér. Előadás, elhangzott a 41. Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetem – Történeti terek és térkapcsolatok. 2011. június 30.

55. Mezős T.: Erődítések kutatásának elvei. Előadás, elhangzott a Tusnád 2011. XV. ülésszak – Várak, erődítések újra használatban. Gyulafehérvár 2011. május 18.

54. Mezős T.: Római kori rommaradványok konzerválása és bemutatása. Előadás, elhangzott a Tusnád 2011. XV. ülésszak – Várak, erődítések újra használatban. Gyulafehérvár 2011. május 21.

53. Mezős: Sustainability in Restoration of Listed Buildings. Green Ability 2011. Conference. Piacenza 2011. február 18.

52. Mezős: The Damage of a Barrel Vault, Caused by Building Physical Problems. Workshop, organized by ÉMI in the frame of SECHURBA. 2010. 10. 01.

51. Mezős T.: A kutatás szerepe a műemlékvédelemben. Előadás, elhangzott a 40. Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetem – Műemlékvédelem - kutatás, 2010. július 1.

50. Mezős T.: Műemlékvédelem új felfogásban. Előadás, elhangzott a c. konferencián. Budapest 2010. május 12.

49. Mezős T.: Műemlékek végveszélyben. Előadás, elhangzott a Teleki László Alapítvány Pusztuló építészeti emlékek a Kárpát-medencében c. konferenciáján. Balatonfüred, 2010. április 24.

48. Mezős T.: A műemlékvédő Möller István. Előadás, elhangzott a Műemléki Világnapon, BME 2010. április 19.

47. Mezős T.: Jewish heritage in Hungary. Előadás, elhangzott a Tel Aviv University Boardjának látogatása alkalmából. 2009. március 27.

46. Mezős T.: Les valeur des bâtiments historique. Előadás, elhangzott a L’ économie du patrimonie c. konferencián. Fehérvárcsurgó, 2010. március 26.)

45. Mezős T.: Heritage in Britain, Heritage in Hungary, Heritage in Europe. Előadás, elhangzott az English-Hungarian round table discoussion alkalmával. Pécel, 2010. március 19.

44. Mezős T.: Örökség és minőség, vagy foghíj-beépítések a történeti városszövetben. Előadás, elhangzott a Kortárs Építészeti Központ által rendezett Foghíj beépítések a történeti városszövetben c. konferencián 2010. március 4.

43. Mezős T.: Bevezetés az építészeti tér antropológiai értelmezéséhez. Előadás, elhangzott a XVI. Népi Építészeti Tanácskozáson, Békés, 2010. február 1.

42. Mezős T.: Az Iseum rekonstrukciójának városfejlesztési háttere. Előadás, elhangzott a XXV. Országos Műemléki Konferencián. Szombathely, 2009. szeptember 3.

41. Mezős T.: Örökségünk a város. Előadás, elhangzott a XIV. Főépítészi Konferencián. Hajdúböszörmény, 2009. augusztus 27.

40. Mezős T.: Értékszemléletű műemlékvédelem – érték, értékkategória, értékhierarchia. Előadás, elhangzott a XXXIX. Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetemen, 2009. július 9.

39. Mezős T.: Lehet-e kísérletezni? Előadás, elhangzott a KÉK Budapest nem Bécs – tetőterek a műemléki városszövetben. Budapest, 2009. február 27.

38. Mezős T.: Az esztergomi dzsámi műemléki bemutatása és az egykori érseki vasgyár revitalizációja. Előadás, elhangzott a „Győr Európa védőpajzsa” konferencián. Győr, 2009. január 30.

37. Mezős T.: A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal lehetőségei épített ipari örökségünk védelmében. Előadás, elhangzott a XI. Országos Műszaki Muzeológus Találkozón. Esztergom, 2008. november 27.

36. Mezős T.: Bauforschung – Building archaeology – Archéology du bâti. Előadás, elhangzott a DENKMAL 2008 kiállításon Lipcse, 2008. november 20.

35. Mezős T.: Courants architecturaux en Hongrie pendant l’après-guerre. Elhangzott konferenciaelőadás Nyitra, 2008. október 1.

34. Mezős T.: Pogány Frigyes professzor műemléki tevékenységéről. Előadás, elhangzott 2008. szeptember 9-én, Pogány Frigyes 100. születésnapja alkalmával rendezett konferencián és PF szobrának avató ünnepségén.

33. Mezős T.: Kulturális örökségvédelem és város-rehabilitáció. Előadás, elhangzott a 41. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetemen. Szombathely, 2008. augusztus 4.

32. Mezős T.: Az esztergomi dzsámi műemléki bemutatása és az egykori érseki vasgyár revitalizációja. Előadás, elhangzott a DLA védési eljárás kollokviumi előadása keretében. Pécs, 2008. május.

31. Mezős T.: Az újjászülető reneszánsz. Előadás, elhangzott a Műemléki Világnap alkalmából rendezett konferencián. Budapest, 2008. április 18.

30. Mezős: Protection of 20th century Architecture in Hungary. Opening lecture at the Exhibition of the Works of the Hungarian Born Architect László Hudecz in Shanghai. 2008. április

29. Mezős: Les anciennes villes socialistes au 21e siècle. Előadás, elhangzott a „Reinventer les Villes Industrielles – le Projet en Question” című konferencián Párizsban 2007. december 6-7.

28. Mezős T.: Wälder Gyula és a két háború közötti időszak műemléki szemlélete. Előadás, elhangzott 2007. november a Szent Imre él című konferencián.

27. Mezős T.: Műemlékek közvetett és közvetlen hasznosítása. Előadás, elhangzott a 37. Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetemen Előadásai – Ki törődik és hogyan a műemlékekkel?, 2007. június 28-án.

26. Mezős T.: A célszerűség (utilitas) keresése a későklasszicista pesti bérházak térrendszerében. Előadás, elhangzott a Budapest Főváros Levéltára által rendezett konferencián, 2007. március 1.

25. Mezős T.: A szombathelyi Iseum helyreállítás-története és új elvi rekonstrukciója. Előadás, elhangzott a KÖH Műemlékvédelmi Tudományos Intézet „Helyreállítások helyreállítása” című konferenciasorozatának első rendezvényén. Budapest, 2005. június 16.

24. Mezős T.: A kő szerkezeti és architektonikus szerepe az építészetben. Előadás, elhangzott a Magyar Kőszövetség konferenciáján. 2004. április 22.

23. Mezős T.: Újabb adatok a savariai Isis-szentély elvi rekonstrukciójához Elhangzott a Szépművészeti Múzeumban megrendezett Egyiptom és Pannónia – az alexandriai istenkultuszok – című szimpóziumon 2002. november 25-én.

22. Mezős T.: Rekonstrukció és/vagy hitelesség. Előadás, elhangzott az Országos Műemléki Napok alkalmából rendezett konferencián, 2001. szeptember 14.

21. Mezős T.: Vörös Győző: Taposiris Magna Isis kikötője című könyv ismertetése, elhangzott a kötet bemutatóján szeptember 7-én a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszéke által rendezett ünnepségen.

20. Mezős T.: Szubjektív gondolatok a műemlékvédelem és az informatika kapcsolatáról Plenáris előadás, elhangzott a 31. Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetemen – 2001. június 26.

19. Mezős T.: A magyar műemlékvédelem elmúlt 50 éve – Tézisek a műemlékvédelem elméletének és gyakorlatának értékeléséhez. Elhangzott a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék által, dr. Vámossy Ferenc 70. születésnapja alkalmából rendezett INSPIRÁCIÓ c. szimpóziumon.

18. Mezős T.: Cento anni di rapporti italo-ungheresi nell’ambito della tutela dei monumenti. - „Budapest 1848-1945 – Elhangzott a „Budapest 1848-1945: Egy világváros születése” című konferencián, melyet az Olasz Nagykövetség, a Bolognai Egyetem és a BME Építészmérnöki Kara szervezett, 2000. december 18-án.

17. Mezős T.: A savariai Iseum új elvi rekonstrukciója. Elhangzott a Magyar Nemzeti Múzeumban megrendezett Egyiptom és Pannónia – az alexandriai istenkultuszok – című szimpóziumon 2000. november 21-én.

16. Mezős T.: Városi terek alakításának történeti alaptendenciái – Elhangzott a Szabad Tér Konferencián, Debrecen 2000. szeptember 28.

15. Mezős T.: A római császárkor építészete. Plenáris előadás, elhangzott a 30. Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetemen – 2000. június 27.

14, Mezős T.: A tégla alkalmazása történeti falszerkezetekben. Előadás, elhangzott a Wienerberger Téglaipari Rt. és a Nemzeti Szakképzési Intézet által rendezett konferencián. 1999. október 7.

13. Mezős: Orthodoxy and what is after in Monument preservation in Hungary. Előadás a doktoráns hallgatók és oktatóik számára Torino 1999. szeptember 27.

12. Mezős: The Socialist City – Town Planning in the Postwar Years in Hungary. University of Groningen, Department for History of Architecture and Town Planning. Groningen, 1999. május 24.

11. Mezős T.: Amit a német nyelvterületen Bodendenkmalschutz-nak neveznek. Plenáris előadás, elhangzott az 28. Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetemen – 1998. július 1.

10. Mezős T.: A százhalombattai 115. számú halom rekonstrukció és a műemléki etikai. Előadás, elhangzott a százhalombattai halomsír-bemutatás elkészülte alkalmával rendezett konferencián – 1998. május 27.

9. Mezős T.: Presentation von prähistirischen und römischen Hügelgräbern Előadás elhangzott a 4. Internationale Tagung über römerzeitliche Hügelgrä Veszprém, 1996. szeptember 11.

8. Mezős: Archäologische Denkmalpflege in Ungarn 1957-1994. Kolloquium Römisch-Germanische Kommission Frankfurt am Main, 1994. november

7. Mezős T.: Új tervek Szombathely és Nemesvámos-Veszprémfajsz római kori emlékeinek bemutatására. Elhangzott a Régészet és tervezés c. konferrencián, Székesfehérvár 1994. április 22.

6. Kallós – T. Mezős: Relevé des monuments historique et des complexes des bâtiments de valeur historique dans l’enseignement. Előadás, elhangzott a BME által szervezett francia nyelvű (Filière Francophone) építészképzésről rendezett nemzetközi kollokviumon. Budapest 1993. október

5. Mezős: Conservation – Restoration – Presentation. Archaeological Heritage in Hungary. Colloque, organised by ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property). Róma, 1992. február

4. Mezős: Architecture of Roman Pannonia in I-IV centuries. Colloque at the Universita degli Studi di Roma „La Sapienza” organised by the Dipartimento di Storia e restauro dell'architettura. Róma, 1992. január

3. Mezős T.: A hagyomány szerepe a nyugati görög kolóniák építészetében. Elhangzott az Építészettörténeti és Elméleti Intézet „Hagyomány és Intuíció” c. tudományos ülésszakán 1990. december 13-14.

2. Mezős T.: Műemlékvédelem és műemlék építészet. ÉTE Konferencia előadás Budapest, 1989.

1. Mezős: Die Proportionen des Parthenon im dorischen Tempelbau. Partheon-Kongreß Basel 1982. április 7.