1. R. Falus - T. Mezős: Scales and Proportions on Doric Buildings. (Acta Historiae Artium Tom. XXV. Fasc. 3-4. pp. 281-318. Budapest, 1979)
 2. Mezős T.: A dór templomok arányairól (Kísérlet a tervezés módszereinek meghatározására - számítógép felhasználásával) Doktori disszertáció. Budapest, 1982. megvédve 1983. március 22.
 3. T. Mezős (ed.): Hungarian Building and Production Technologies for Transfer to Developing Countries (UNIDO-ÉTI Vienna-Budapest, 1983.)
 4. T. Mezős: Die Proportionen des Parthenon im dorischen Tempelbau Partheon-Kongreß Basel Referate und Berichte 4-8. April 1982. Band. I. herausgegeben von E. Berger Ph. von Zabern, Mainz 1984. p. 68-74
 5. Mezős T.: A reneszánsz ember és az építészet (Prolegomena az építészettörténet szocio-antropológiai értelmezéséhez) Kandidátusi szigorlat, filozófia záró dolgozat Budapest, 1985
 6. Mezős T.: Pannóniai római kori műemlékek feltárása és helyreállítása (Budapest kivételével). Műemlékvédelem, 29. évf. 1985/2 p. 145-153.
 7. Mezős T.: Archeológia és településrendezés A BME Építészettörténeti és Elméleti Intézetének 15 éve, Budapest, 1988
 8. Mezős T.: Julius Gy. Hajnóczi: Ursprünge der europäischen Architektur I. könyvismertetés Műemlékvédelem 32. évf. 1988/2 142-143.
 9. Mezős T.: Teória és praxis - a Kossuth-díjas Hajnóczi Gyula Magyar Építőművészet 1990/3-4
 10. Hajnóczi Gy. - Mezős T. - Póczi K.: Múlt és jövendő - Aquincum római kori romkert fejlesztési koncepciója Budapest, BTM. Budapest, 1990.
 11. Mezős T.: A hagyomány szerepe a nyugati görög kolóniák építészetében. Építés- Építészettudomány XXII. kötet 3-4. sz. 1992. p. 275-280.
 12. T. Mezős.: Tradition in the Architecture of Greek Hellenic Colonies in the West Periodica Polytechnica Ser. Architecture vol. 36. nos. 1-4. p. 159-164 1992 (1994)
 13. Mezős T.: Római emlékek az aquincumi romkert határain kívül Műemlékvédelem, 1993/1. p. 40-45.
 14. Archaeology and Living City – Urbanistic Communication with the past. (ed. T. Mezős, M. Simon) International Consultation 12-14 December 1994. Archaeolingua Kiadó 1994. pp. 61
 15. Mezős T.: Ez az organikus építészet? (Szubjektív gondolatok az Architectural Design 1993. november- decemberi tematikus számáról. Magyar Építőművészet 1994. 6. sz. p. 8-9.
 16. Mezős T.: Római kori építészeti emlékek védelmének elmélete és gyakorlata Kandidátusi értekezés 1994.
 17. T. Mezős: Neue Pläne für die Revitalisation von Baláca Balácai Közlemények III. 1994. p. 41-46.
 18. Hajnóczi Gy. – Mezős T.: (szerk) ITINERARIUM HUNGARICUM I. – Pannonia Hungarica Antiqua. magyar nyelven Archaeolingua Alapítványi Kiadó. Budapest, 1995., (olaszul u. o. 1996., angolul u. o. 1998., németül u. o. 2000)
 19. E. Kallós – T. Mezős: Relevé des monuments historique et des complexes des bâtiments de valeur historique dans l’enseignement. Budapest 1994.
 20. Mezős T.: Aquincum szócikk a Révai Új Lexikona I. kötet p. 569-570. Babits Kiadó, Szekszárd 1996.
 21. Hajnóczi Gy. – Mezős T.: A balácai halomsír elvi rekonstrukciója és bemutatásának programja Balácai Közlemények IV. 1996. p. 247-259.
 22. Mezős T.: Amit a német nyelvterületen Bodendenkmalschutz-nak neveznek A 28. Egri Nyári Egyetem Előadásai – A műemlékek sokszínűsége, OMvH é. n. p. 55-62 (magyarul), 63-70 (angolul).
 23. Mezős T.: Presentation von prähistirischen und römischen Hügelgräbern Balácai Közlemények V. 1998 p.189-200
 24. Mezős T.: Az építészeti tér fogalmának kialakulása. Alaprajz VI. évf. 6. szám 1999. szeptember p. 34-37.
 25. Mezős T.: A százhalombattai 115. számú halom rekonstrukció és a műemléki etikai. Kísérleti régészet – Százhalombattai Oktató Napok I. 1998. (szerk. Poroszlai Ildikó és Vicze Magdolna), Archaeolingua Alapítvány 1999. p. 55-61
 26. Mezős T.: Guide du Patrimoine, Budapest Ed. A. Biro Paris könyvrészlet – Budapest római kori építészeti emlékei
 27. Gordon P. – Mezős T. – Reith A.: Róma és a high-tech – A szombathelyi OTP-fiók üveg födéme. Alaprajz VII. évf. 5. szám 2000. július p. 16-19.
 28. Mezős T.: A savariai Iseum új elvi rekonstrukciója A New Conceptfor the Reconstruction of the Isiseum of Szombathely. Aegyptus et Pannonia 1. Acta Symposii anno 2000. Szerk. H. Győry, Zs. Mráv Publication du Comité de l'Égypte Ancienne de l'Association Amicale. Budapest 2002. p. 129-145.
 29. Mezős T.: Műemlékvédelmi szakemberképzés Magyarországon. in. Épített örökség és társadalom. Tusnád 2000. p. 187-189.
 30. T. Mezős – C. Wagenaar: Story within a story – Recent developments in Budapest; Archis – Architecture, City, Visual Culture, Nederlands Architectuurinstituut, Elsevier Archis 5. 2000/3 p. 8-19.
 31. Mezős T.: A virtuális valóság hasznáról – Műemlékek számítógépes rekonstrukciója. Alaprajz VII. évf. 6. szám 2000. szeptember p. 10.
 32. Mezős T.: A római császárkor építészete A 30. Egri Nyári Egyetem Előadásai – Húsz évszázad műemlékei – OMvH Budapest, 2000.
 33. Mezős T.: Olasz-magyar kapcsolatok 100 év műemlékvédelmében (1848-1949) (Cento anni di rapporti italo-ungheresi nell’ambito della tutela dei monumenti.) – (Elhangzott a „Budapest 1848-1945: Egy világváros születése” című konferencián, melyet az Olasz Nagykövetség, a Bolognai Egyetem és a BME Építészmérnöki Kara szervezett, 2000. december 18-án.)
 34. Mezős T.: Rekonstrukció és/vagy hitelesség. – Építészet és műemlékvédelem a XX. században. 2001. szeptember 12-16. Szeged. Kiadja: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata é.n. p. 89-104.
 35. Mezős T.: Valóban nem értjük a csíziót? Kritikai megjegyzések a zsámbéki templomrom helyreállításáról. – Architektúra Hungariae 2001 III. évf. 1. szám
 36. Mezős T.: Kapcsolatok egy interdiszciplináris szakmában: a műemléki helyreállítás. Múzeumi Hírlevél (Budapest) 22:(április) p.139-141. (2001)
 37. Mezős T.: Die rekonstruktion des Historischen Stadtzentrums von Szombathely. Architectura Hungariae IV:(1) p.1-5. (2002).
 38. Mezős T.: Szubjektív gondolatok a műemlékvédelem és az informatika kapcsolatáról. A 31. Egri Nyári Egyetem Előadásai – Informatika a műemlékvédelemben. KÖH Budapest 2001. p.
 39. Mezős T.: Bata Attila: A történelem mint tervező. Egy bécsi utca – a Mölkersteig (Könyvismertetés.) Új Magyar Építőművészet 2002. 2. p. 58
 40. T. Mezős: Reconstruzioni e restauri eseguiti a Buda, in spirito purista, a cavallo dei secoli XIX e XX. Rasegna XXII. No 78. 2002/1 (Budapest 1848-1945) p. 68-76
 41. Mezős T.: Elmélet és gyakorlat a magyar műemlékvédelemben (1949-1999) – Vita-tézisek a műemlékvédelem elméletének és gyakorlatának értékeléséhez. – Építés- Építészettudomány 2002. 1-2 p. 173-203.
 42. Mezős T.: Az épített környezet, építészeti örökségünk védelme. BME Vegyészmérnöki Kar Környezetmérnöki Szak. 2002.
 43. Mezős T.: Ízisz háza. – A szombathelyi Ízeum elvi rekonstrukciója Magyar Építőművészet 2003/4. p. 42-43.
 44. Mezős T.: Az aquincumi helytartói palota – A tervezett rekonstrukció Magyar Építőművészet 2003/4. p. 30-32.
 45. Mezős T.: A százhalombattai halomsír bemutatásának programja. Magyar Építőművészet 2003/4. p. 17-18.
 46. Mezős T.: Zádor Mihály (1929-2003). Műemlékvédelem 47:(2) p. 146-147. (2003)
 47. Mezős T.: Géppel-kézzel. Utóirat: A Régi-Új Magyar Építőművészet melléklete V:(27) p.41-42- (2005).
 48. Mezős T.: Újabb adatok savariai Isis-szentély elvi rekonstrukciója – Recent Facts Regarding the Theoretical Reconstruction of the Iseum in Szombathely.Aegyptus et Pannonia II. Acta Symposii 2002. Publication du Comité de l’ Égypte Ancienne de l’Association Amicale Hongroise-Égyptienne. Budapest, 2005. p. 111-122.
 49. Mezős T.: Szakemberképzés és -továbbképzés helyzete és lehetőségei a műemlékvédelemben. Örökség. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tájékoztató folyóirata 2005. IX. évfolyam 4. szám. p.11.
 50. Mezős T.: Zárszó. Építés- Építészettudomány 2005/1-2. 33. évf. p. 111-112.
 51. Mezős T.: A szombathelyi Iseum helyreállítás-története és új elvi rekonstrukciója. Építés- Építészettudomány 2005. 33 (3-4) p. 245-287.
 52. Mezős T.: A szombathelyi Ízisz szentélykerület épületeinek elvi rekonstrukciója és bemutatása az Aegyptus et Pannonia III. szimpóziumon. Szombathely 2004. november 20. Acta Symposii anno 2006. angolul. p. 169-174 plates 53-56.
 53. Mezős T.: Városi terek alakításának történeti alaptendenciái – Elhangzott a Szabad Tér Konferencián, Debrecen 2000. szeptember 28. 4D Tájépítészeti és Kertművészeti folyóirat 2006. 1. szám p. 34-38.
 54. Mezős T.: Műemlékek közvetett és közvetlen hasznosítása. Előadás, elhangzott a 37. Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetemen Előadásai – Ki törődik és hogyan a műemlékekkel?, 2007. június 28-án.
 55. Mezős T.: Az egykori szocialista ipari városok a 21. században I. - Dunaújváros. Örökség: A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tájékoztató folyóirata. 12: (7-8) p. 31-32 (2008).
 56. Mezős T.: Fenntartható fejlődés a műemlékvédelemben. XXIV. Országos Műemléki Konferencia - Ingatlanfejlesztés és műemlékvédelem. Komárom, 2007. augusztus 26-29. KÖH és Komárom Város Önkormányzata. é.n. p.20-23.
 57. Mezős T.: Wälder Gyula és a két háború közötti időszak műemléki szemlélete. Előadás, elhangzott 2007. november 3. a Szent Imre él című konferencián.
 58. T. Mezős: Les anciennes villes socialistes au 21e siècle. Előadás, elhangzott a francia Ministere de la Culture et de la Communication, Direction de l’Architecture et du Patrimoine és a lyoni École Nationale Supérieure d’Architecture által szervezett, az Architecture d’Aujourd’hui, valamint a párizsi Szlovák, Lengyel és Magyar Nagykövetségek által támogatott „Reinventer les Villes Industrielles – le Projet en Question” című konferencián Párizsban 2007. december 6-7.
 59. Mezős T.: A Védési Igazgatóság új struktúrája. Örökség XII. évf. 2008. 11. szám p. 3-4.
 60. Mezős T.: Átszervezés után – a Műemléki Kutató és Dokumentációs Központ (MKDK) új struktúrája. Örökség XII. évf. 2008. 10. szám p. 3-4.
 61. Mezős T.: Épületkutatás - Bauforschung - Building Archaeology - Archaeologi du Bati. Műemlékvédelem LII. évf. 2008. 6. számában p. 376-388.
 62. Mezős T.: 38 db, az antik Hellasz és Róma építészetét bemutató szócikk a Magyar Nagylexikon Kiadó által megjelentetett Művek Lexikona c. 3 kötetes kiadványban. Budapest, 2008. február-november.
 63. Mezős T. – Őrfi J. – Ráday M. – Vargha M.: Mennyire változtatja meg a Szépművészeti Múzeum bővítése a Hősök tere évtizedek óta megszokott látványát? Museumcafé – A múzeumok magazinja 14. évf. 2009/3. p. 64-69.
 64. Mezős T.: Built Heritage Conservation Training at the BUTE. Transsylvania Nostra III. évf. 12. szám, 2009/4. p 11-14.
 65. Mezős T.: Gondolatok Granasztóiné Győrffy Katalin „Kritikai megjegyzések Mezős Tamás véleményéről (in Örökség XIII. évf. 2009. 2. szám p. 10-13.)” c. írásához Örökség XIII. évf. 2009. 2. szám p. 13-15.
 66. Mezős T.: Pogány Frigyes professzor műemléki tevékenységéről. Építés- Építészettudomány 2009. 37. (1-2) p. 197-202.
 67. Mezős T.: Az építészeti tér antropológiai értelmezésének lehetősége. Műemlékvédelem LIII. évf. 2009. 4. szám p. 261-269
 68. Lichter T. – Mezős T.: A Kálvin téri református templomszerkezet-megerősítése. Magyar Építőipar 59. évf. 2009/2. p. 51-57
 69. Mezős T.: Az Iseum rekonstrukciójának városfejlesztési háttere. XXV. Országos Műemléki Konferencia – Értékőrző városfejlesztés Szombathely, 2009. szeptember 2-5. KÖH - Szombathely Város Önkormányzata. é.n. p. 35-39
 70. Mezős T.: Adalékok az Örökségvédelmi Hivatal munkáját és egyben a gazdasági fejlesztő szándékot akadályozó tényekhez. Örökség XIV. évf. 2010. 6. szám. p. 3-4.
 71. Mezős T.: Az esztergomi dzsámi műemléki bemutatása és az egykori érseki vasgyár revitalizációja. Új Magyar Építőművészet 2010.
 72. Mezős T.: A műemlékvédő Möller István. Műemlékvédelem LIV. évf. 2010. 3. szám p. 137-139
 73. Mezős T.: A Schikedanz-féle logika - a Szépművészeti Múzeum átalakításáról. Szalon, XIV. évf. 2010/3. szám p. 8-10.
 74. Mezős T.: Conservation and Presentation of Roman Ruin Fragments (Római kori rommaradványok konzerválása és bemutatása.) Előadás, elhangzott a Tusnád 2011. XV. ülésszak – Várak, erődítések újra használatban. Gyulafehérvár 2011. május 21. Transylvania Nostra V. évf. 19. 2011/3 p. 44-58.
 75. Mezős T.: Történeti épületek értéke. Örökség a gazdaságban – Gazda(g)ság az örökségben. Valeurs du patrimoine bâti. – L’économie du patrimoin Actes des Colloques de la Fondation Joseph Károlyi. Károlyi József Alapítvány 2011. p. 56-66.
 76. Mezős T.: Nekrológ egy szakma felett. ICOMOS Híradó: A Magyar Nemzeti Bizottság Közleményei 20: (5) p. 4-6. (2012).
 77. Mezős T.: Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar, Breuer Marcell Doktori Iskola 2006-2011. Mezős Tamás p. 158-167. Vince Kiadó Budapest, 2012.
 78. Mezős T.: Csepely-Knorr Luca: „Korai modern szabadtér-építészet, a közparktervezés-elmélet fejlődése az 1930-as évek végéig” címűPhD értekezésének a bírálata. Élhető települési táj – tudományos közlemények és értekezések. ’4D’ Tájépítészeti és Kertművészeti folyóirat különszám. 4D Könyvek Budapesti Corvinus Egyetem. Budapest, 2012. p. 351-357.
 79. Mezős T.: Balogh Péter István: „Történeti városok köztereinek jelenkori modernizációja c. DLA dolgozatának bírálata. Élhető települési táj – tudományos közlemények és értekezések. ’4D’ Tájépítészeti és Kertművészeti folyóirat különszám. 4D Könyvek Budapesti Corvinus Egyetem. Budapest, 2012. p. 333-337.
 80. Mezős T.: The Theory and Practice of Fortification's Research (Erődítések kutatásának elvei.) Transsylvania Nostra VI. évf. 2012/1. p. 41-55
 81. Mezős T.: A székesfehérvári történeti belváros rekonstrukciójáról – a tervező szemszögéből. Kő XV. évf. 2013. 2. sz. p. 4-9
 82. Mezős T.: Preliminary Research Report on Saint Michael’s Parish Church in Cluj-Napoca (Előzetes jelentés a kolozsvári Szt. Mihály plébániatemplom kutatásáról.) Transsylvania Nostra VIII. évf. 2014/2. p. 46-50.
 83. Mezős T.: Három Kossuth-díjas bajai építész. Bajáról indultak, Bajára érkeztek c. konferencia kiadványa
 84. Mezős T.: Használhatóak-e a jelképek – A Budai Vár és a Hauszmann terv. Építész Közlöny 241. szám 2015. június p. 14-15