1. Falus - T. Mezős: Scales and Proportions on Doric Buildings. Acta Historiae Artium Tom. XXV. Fasc. 3-4. pp. 281-318. Budapest, 1979. (6)
 2. Mezős T.: A dór templomok arányairól (Kísérlet a tervezés módszereinek meghatározására - számítógép felhasználásával) Egyetemi doktori disszertáció. Budapest, 1982. megvédve 1983. március 22.
 3. Mezős (ed.): Hungarian Building and Production Technologies for Transfer to Developing Countries (UNIDO-ÉTI Vienna-Budapest, 1983.)
 4. Mezős: Die Proportionen des Parthenon im dorischen Tempelbau Partheon-Kongreß Basel Referate und Berichte 4-8. April 1982. Band. I. herausgegeben von E. Berger Ph. von Zabern, Mainz 1984. p. 68-74 (1)
 5. Mezős T.: Pannóniai római kori műemlékek feltárása és helyreállítása (Budapest kivételével) Műemlékvédelem, 29. évf. 1985/2 p. 145-153. (1)
 6. Mezős T.: A reneszánsz ember és az építészet (Prolegomena az építészettörténet szocio-antropológiai értelmezéséhez) Kandidátusi szigorlat, filozófia záró dolgozat Budapest, 1985
 7. Mezős T.: Julius Gy. Hajnóczi: Ursprünge der europäischen Architektur I. könyvismertetés Műemlékvédelem 32. évf. 1988/2 142-143.
 8. Mezős T.: Archeológia és településrendezés. A BME Építészettörténeti és Elméleti Intézetének 15 éve. Budapest, 1988.
 9. Mezős T.: Teória és praxis - a Kossuth-díjas Hajnóczi Gyula Magyar Építőművészet 81. évf. 1990/3-4. p. 58-59. (1)
 10. Hajnóczi Gy. - Mezős T. - Póczy K.: Múlt és jövendő - Aquincum római kori romkert fejlesztési koncepciója Budapest, BTM. Budapest, 1990.
 11. Mezős T.: A hagyomány szerepe a nyugati görög kolóniák építészetében. Építés- Építészettudomány XXII. kötet 3-4. sz. 1992. p. 275-280.
 12. Mezős.: Tradition in the Architecture of Greek Hellenic Colonies in the West Periodica Polytechnica Ser. Architecture vol. 36. nos. 1-4. p. 159-164 1992 (1994)
 13. Mezős T.: Római emlékek az aquincumi romkert határain kívül Műemlékvédelem, 1993/1. p. 40-45.
 14. Archaeology and Living City – Urbanistic Communication with the past. (ed. T. Mezős, M. Simon) International Consultation 12-14 December 1994. Archaeolingua Kiadó 1994. pp. 61
 15. Mezős T.: Ez az organikus építészet? (Szubjektív gondolatok az Architectural Design 1993. november- decemberi tematikus számáról. Magyar Építőművészet 1994. 6. sz. p. 8-9.
 16. Mezős T.: Római kori építészeti emlékek védelmének elmélete és gyakorlata Kandidátusi értekezés 1994. (3)
 17. Mezős: Neue Pläne für die Revitalisation von Baláca. Balácai Közlemények III. 1994. p. 41-46.
 18. Kallós – T. Mezős: Relevé des monuments historique et des complexes des bâtiments de valeur historique dans l’enseignement. Budapest 1994.
 19. Hajnóczi Gy. – Mezős T.: (szerk) ITINERARIUM HUNGARICUM I. – Pannonia Hungarica Antiqua. magyar nyelven Archaeolingua Alapítványi Kiadó. Budapest, 1995., (olaszul u. o. 1996., angolul u. o. 1998., németül u. o. 2000) (1+7)
 20. Mezős T.: Aquincum szócikk a Révai új lexikona Főszerk.: Kollega Tarsoly István I. kötet A-Baj (ISBN 963-901-595-4) p. 569-570, teljes terjedelem p.888. Babits Kiadó, Szekszárd 1996.
 21. Hajnóczi Gy. – Mezős T.: A balácai halomsír elvi rekonstrukciója és bemutatásának programja Balácai Közlemények IV. 1996. p. 247-259. (1)
 22. Mezős T.: Amit a német nyelvterületen Bodendenkmalschutz-nak neveznek A 28. Egri Nyári Egyetem Előadásai – A műemlékek sokszínűsége, OMvH 1998. p. 55-62 (magyarul), 63-70 (angolul)
 23. Mezős T.: Presentation von prähistirischen und römischen Hügelgrä Balácai Közlemények V. szerk.: Palágyi Sylvia Laczkó Dezső Múzeum Veszprém, 1997 p.189-200. (HU ISSN 0864-7747)
 24. Mezős T.: Az építészeti tér fogalmának kialakulása. Alaprajz VI. évf. 6. szám 1999. szeptember p. 34-37 (1)
 25. Mezős T.: A százhalombattai 115. számú halom rekonstrukció és a műemléki etikai. Kísérleti régészet – Százhalombattai Oktató Napok I. 1998. (szerk. Poroszlai Ildikó és Vicze Magdolna), Archaeolingua Alapítvány 1999. p. 55-61 ü
 26. Mezős T.: Műemlékvédelmi szakemberképzés Magyarországon. in. Épített örökség és társadalom. Tusnád 2000. p. 187-189 (1) ü
 27. Mezős – C. Wagenaar: Story within a story – Recent developments in Budapest; Archis – Architecture, City, Visual Culture, Nederlands Architectuurinstituut, Elsevier Archis 5. 2000/3 p. 8-19 (1) ü
 28. Gordon P. – Mezős T. – Reith A.: Róma és a high-tech – A szombathelyi OTP-fiók üveg födéme. Alaprajz VII. évf. 5. szám 2000. július p. 16-19. ü
 29. Mezős T.: A virtuális valóság hasznáról – Műemlékek számítógépes rekonstrukciója. Alaprajz VII. évf. 6. szám 2000. szeptember p. 10
 30. Mezős T.: A szombathelyi Iseum új elvi rekonstrukciója. Architectura Hungariae Vol. 2. (2000) No.4. http://arch.et.bme.hu/arch_old/muemlek8.html#1 (1)
 31. Mezős T.: Kapcsolatok egy interdiszciplináris szakmában – a műemléki helyreállítás. Múzeumi Hírlevél 2001. április p.139-141. (1)
 32. Mezős T.: Rekonstrukció és/vagy hitelesség. – Építészet és műemlékvédelem a XX. században. 2001. szeptember 12-16. Szeged. Kiadja: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata é.n. p. 89-104. (1)
 33. Mezős T.: Műemlékvédelem – Jegyzet és ábraanyag. BME Építészmérnöki Kar. 2001. Elérhető a http://www.eptort.bme.hu/doc/mueml/muemlekvedelem_jegyzet_mezos.pdf (1)
 34. Mezős T.: Valóban nem értjük a csíziót? Kritikai megjegyzések a zsámbéki templomrom helyreállításáról. – Architektúra Hungariae 2001 III. évf. 1. szám (2)
 35. Mezős T.: A savariai Iseum új elvi rekonstrukciója A New Concept for the Reconstruction of the Isiseum of Szombathely. Aegyptus et Pannonia 1. Acta Symposii anno 2000. Szerk. H. Győry, Zs. Mráv Publication du Comité de l'Égypte Ancienne de l'Association Amicale. Budapest 2002. p. 129-145 (4) ü
 36. Mezős T.: Bata Attila: A történelem, mint tervező. Egy bécsi utca – a Mölkersteig (Könyvismertetés.) Új Magyar Építőművészet 2002. 2. p. 58
 37. Mezős T.: Az épített környezet, építészeti örökségünk védelme. Jegyzet, BME Vegyészmérnöki Kar Környezetmérnöki Szak. 2002.
 38. Mezős T.: Die Rekonstruktion des Historischen Stadtzentrums von Szombathely. Architectura Hungariae IV. (1) p. 1-5 (2002)
 39. Mezős T.: Elmélet és gyakorlat a magyar műemlékvédelemben: Vita-tézisek a műemlékvédelem elméletének és gyakorlatának értékeléséhez. – Építés- Építészettudomány 2002. 1-2 p. 173-203. (6)
 40. Mezős: Ricostruzioni e restauri eseguiti a Buda, in spirito purista, a cavallo dei secoli XIX e XX. Rasegna XXII. No 78. 2002/1 (Budapest 1848-1945) p. 68-76 (1)
 41. Mezős T.: Szubjektív gondolatok a műemlékvédelem és az informatika kapcsolatáról. in Informatika a műemlékvédelemben. az Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetem előadásai. KÖH 2002.
 42. Mezős T.: A százhalombattai halomsír bemutatásának programja. Magyar Építőművészet 2003/4. p. 17-19. (1)
 43. Mezős T.: Az aquincumi helytartói palota – A tervezett rekonstrukció Magyar Építőművészet 2003/4. p. 30-32.
 44. Mezős T.: Ízisz háza. – A szombathelyi Iseum elvi rekonstrukciója Magyar Építőművészet 2003/4. p. 42-43.
 45. Mezős T.: Zádor Mihály (1929- 2003) Műemlékvédelem 2003/2 XLVII. p. 146-147.
 46. Mezős T.: A szombathelyi Iseum helyreállítás-története és új elvi rekonstrukciója. Építés- Építészettudomány 2005. 33 (3-4) p. 245-287. (1)
 47. Mezős T.: Géppel-kézzel. Utóirat: A Régi-Új Magyar Építőművészet melléklete V: (27) p.41-42 (2005) (1)
 48. Mezős T.: Újabb adatok savariai Isis-szentély elvi rekonstrukciója – Recent Facts Regarding the Theoretical Reconstruction of the Iseum in Szombathely. Aegyptus et Pannonia II. Acta Symposii 2002. Publication du Comité de l’ Égypte Ancienne de l’Association Amicale Hongroise-Égyptienne. Budapest, 2005. p. 111-122. (4)
 49. Mezős T.: Szakemberképzés és -továbbképzés helyzete és lehetőségei a műemlékvédelemben. Műemléklap. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tájékoztató folyóirata 2005. IX. évfolyam 3. szám. p. 11.
 50. Mezős T.: Zárszó. Építés- Építészettudomány 2005/1-2. 33. évf. p. 111-112.
 51. Mezős T.: Városi terek alakításának történeti alaptendenciái. 4D Tájépítészeti és Kertművészeti folyóirat 2006. 1. szám p. 34-38. (1)
 52. Mezős T.: A szombathelyi Ízisz szentélykerület épületeinek elvi rekonstrukciója és bemutatása az Aegyptus et Pannonia III. szimpóziumon. Szombathely 2004. november 20. Acta Symposii anno2004. Publication du Comité de l’ Égypte Ancienne de l’Association Amicale Hongroise-Égyptienne. Budapest, 2006. című kötetben angolul. p. 169-174 plates 53-56. (3)
 53. Mezős T.: Művek Lexikona 1-3. 38 db, az antik Hellasz és Róma építészetét bemutató szócikk a Magyar Nagylexikon Kiadó főszerk.: Szlávik Tamás I. kötet A-He p.934 (ISBN 978-963-9257-33-7); II. kötet Hi-Pin p.953 (ISBN 978-963-9257-34-4); III. kötet Pip-Z p.913 (ISBN 978-963-9257-35-1) Budapest, 2008. február-november. 978-963-9257-33-7
 54. Mezős T.: A Védési Igazgatóság új struktúrája. Örökség XII. évf. 2008. 11. szám p. 3-4.
 55. Mezős T.: Átszervezés után – a Műemléki Kutató és Dokumentációs Központ (MKDK) új struktúrája. Örökség XII. évf. 2008. 10. szám p. 3-4 (1)
 56. Mezős T.: Az egykori szocialista ipari városok a 21. században I. – Dunaújváros. Örökség A kulturális Örökségvédelmi Hivatal tájékoztató folyóirata. 12: (7-8) p. 31-32. (2008)
 57. Mezős T.: Bauforschung – Building archaeology – Archéology du bâti. Műemlékvédelem LII. évf. 2008. 6. számában p. 376-388. (8)
 58. Mezős T.: Wälder Gyula és a két háború közötti időszak műemléki szemlélete. in Szent Imre millennium a Szentimrevárosban. Tanulmányok a herceg születésének ezredik évfordulójára. Szerk.: László Ágota, F. Romhányi Beatrix, Csányi Tamás Szentimreváros: Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia 2008. ISBN 978-963-06-5959-8 p. 51-56
 59. Mezős T.: Fenntartható fejlődés a műemlékvédelemben. XXIV. Országos Műemléki Konferencia - Ingatlanfejlesztés és műemlékvédelem. Komárom, 2007. augusztus 26-29. KÖH és Komárom Város Önkormányzata. 2008. p.20-23.
 60. Mezős T.: A műemlékek közvetett és közvetlen hasznosítása – elvek, lehetőségek, korlátok. Az Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetem előadásai 37. ICOMOS Híradó különszám. 2008. p.3-5
 61. Lichter T. – Mezős T.: A Kálvin téri református templomszerkezet-megerősítése. Magyar Építőipar 59. évf. 2009/2. p. 51-57.
 62. Mezős T.: Az építészeti tér antropológiai értelmezésének lehetősége. Műemlékvédelem LIII. évf. 2009. 4. szám p. 261-269 (1)
 63. Mezős T.: Built Heritage Conservation Training at the BUTE. Transsylvania Nostra III. évf. 12. szám, 2009/4. p 11-14
 64. Mezős T.: Gondolatok Granasztóiné Győrffy Katalin „Kritikai megjegyzések Mezős Tamás véleményéről (in Örökség XIII. évf. 2009. 2. szám p. 10-13.)” c. írásához Örökség XIII. évf. 2009. 2. szám p. 13-15.
 65. Mezős T.: Pogány Frigyes professzor műemléki tevékenységéről. Építés- Építészettudomány 2009. 37. (1-2) p. 197-202.
 66. Mezős T. – Őrfi J. – Ráday M. – Vargha M.: Mennyire változtatja meg a Szépművészeti Múzeum bővítése a Hősök tere évtizedek óta megszokott látványát? Museumcafé – A múzeumok magazinja 14. évf. 2009/3. p. 64-69
 67. Mezős T.: A műemlékvédő Möller István. Műemlékvédelem LIV. évf. 2010. 3. szám p. 137-139
 68. Mezős T.: A Schikedanz-féle logika - a Szépművészeti Múzeum átalakításáról. Szalon, XIV. évf. 2010/3. szám p. 8-10
 69. Mezős T.: Adalékok az Örökségvédelmi Hivatal munkáját és egyben a gazdasági fejlesztő szándékot akadályozó tényekhez. Örökség XIV. évf. 2010. 6. szám. p. 3-4.
 70. Mezős T.: Az esztergomi dzsámi műemléki bemutatása és az egykori érseki vasgyár revitalizációja. Új Magyar Építőművészet 2010.
 71. Mezős T.: Az Iseum rekonstrukciójának városfejlesztési háttere. XXV. Országos Műemléki Konferencia – Értékőrző városfejlesztés Szombathely, 2009. szeptember 2-5. KÖH - Szombathely Város Önkormányzata. 2010. p. 35-39
 72. Mezős T.: Conservation and Presentation of Roman Ruin Fragments (Római kori rommaradványok konzerválása és bemutatása.) Transylvania Nostra V. évf. 19. 2011/3 p. 44-58.
 73. Mezős T.: Valeurs de patrimoin bâti. – L’économie du patrimoin Actes des Colloques de la Fondation Joseph Károlyi. (Történeti épületek értéke. Örökség a gazdaságban – Gazda(g)ság az örökségben. Károlyi József Alapítvány) 2011. p. 56-66.
 74. Mezős T.: Balogh Péter István: „Történeti városok köztereinek jelenkori modernizációja c. DLA dolgozatának bírálata. Élhető települési táj – tudományos közlemények és értekezések. ’4D’ Tájépítészeti és Kertművészeti folyóirat különszám. 4D Könyvek Budapesti Corvinus Egyetem. Budapest, 2012. p. 333-337.
 75. Mezős T.: Csepely-Knorr Luca: „Korai modern szabadtér-építészet, a közparktervezés-elmélet fejlődése az 1930-as évek végéig” című PhD értekezésének a bírálata. Élhető települési táj – tudományos közlemények és értekezések. ’4D’ Tájépítészeti és Kertművészeti folyóirat különszám. 4D Könyvek Budapesti Corvinus Egyetem. Budapest, 2012. p. 351-357.
 76. Mezős T.: The Theory and Practice of Fortification's Research (Erődítések kutatásának elvei.) Transsylvania Nostra VI. évf. 2012/1. p. 41-55
 77. Mezős T.: Breuer Marcell Doktori Iskola 2006-2011. Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar, szerk.: prof. dr. Bachman. Zoltán Mezős Tamás p. 158-167. Vince Kiadó Budapest, 2012. ISBN 9789633030523
 78. Mezős T.: Nekrológ egy szakma felett. ICOMOS Híradó: A Magyar Nemzeti Bizottság Közleményei 20: (5) p. 4-6. (2012) (3)
 79. Mezős T.: A székesfehérvári történeti belváros rekonstrukciójáról – a tervező szemszögéből. Kő XV. évf. 2013. 2. sz. p. 4-9
 80. Mezős T.: Preliminary Research Report on Saint Michael’s Parish Church in Cluj-Napoca (Előzetes jelentés a kolozsvári Szt. Mihály plébániatemplom kutatásáról.) Transsylvania Nostra VIII. évf. 2014/2. p. 46-50.
 81. Mezős T.: Italian-Hungarian Relationship over 100 Years of Monument Preservation (1848-1949) (Cento anni di rapporti italo-ungheresi nell’ambito della tutela dei monumenti.) Periodica Polytechnica – Architecture 2015. Vol. 46. No, 2. p. 88-91. ISBN 978-3-643-90767-7
 82. Mezős T.: Az ipari örökség és a műemlékvédelem. Metszet 2015 október/november p. 9-11.
 83. Mezős T.: Használhatóak-e a jelképek – A Budai Vár és a Hauszmann terv. Építész Közlöny-Műhely 240. szám 2015/07. p. 14-15
 84. Mezős T.: Az építészetről és az oktatásról – Mit kaptunk mestereinktől? Mit viszünk tovább? Architectura Hungariae 15 (2016) 4. p. 134-142
 85. Mezős T.: Die Donau in Budapest: Wechselwirkung zwischen Stadtbildpflege und Fluss. in. Donau-Stadt-Landsaften. (Eds. Máté Tamáska, Csaba Szabó) Historische Geographie 3. Lit Verlag Dr. W. Hopf Berlin 2016.
 86. Mezős T.: A lébényi Szt. Jakab templom hányattatott sorsa és megújulása. Kő 2017. XIX. évf. 1. szám p. 4-11.
 87. Mezős T.: A műemlék épületek földrengés elleni védelmének nehézségeiről. Metszet 8. évf. 1. sz. (2017.) (január/február) p. 50-53.
 88. Mezős T.: Is there a Third Way in Historic Building Conservation? Transsylvania Nostra évf. 2018/2 p. 2-14.
 89. Mezős T.: 1900 év adóssága – A Flórián téri Thermae maiores és a Pacsirta kapu állapotáról. Metszet 9. évf. 5. sz. (2018. szeptember/október) p. 56-58
 90. Mezős T.: A Flórián téri római emlékek bemutatásának jelentősége Ágostházi László életművében. Műemlékvédelem. LXII. évf. 2018. 5. szám. p. 295-304.
 91. Mezős T.: Alkalmazható-e a műemlékvédelemben a rekonstrukció? Élő műemlékek – Rekonstrukció, de hogyan? A Magyar Művészeti Akadémia által szervezett konferencia kiadványa. MMA Kiadó Budapest, 2019. p. 179-190
 92. Mezős T.: Az egri minaret „helyreállításáról” Metszet & Építési Megoldások. 2019/3 p. 4-11